Gode tips når du skal leie inn vaktmestertjenester til eiendommen

Førsteinntrykket er veldig viktig, og dette prinsippet gjelder ikke bare når to mennesker møtes for første gang. For hoteller, kontorbygg, og skoler er det også viktig at utseendet gjør et godt inntrykk.

Ved hjelp av profesjonelle vaktmestertjenester vil bygningen se ren og innbydende ut både på utsiden og innsiden, samtidig som de viktige daglige gjøremålene og rutinene blir håndtert på en god og trygg måte.

Effektive vaktmestertjenester blir til i samarbeid mellom eier og tjenesteyter

Moderne bygg blir stadig mer avanserte når det gjelder tekniske installasjoner og vedlikeholdsbehov, så det å ta utgangspunkt i en systematisk og ryddig driftsinstruks er ofte et godt utgangspunkt for effektive vaktmestertjenester i Norge.

Det er slutt på tiden da vaktmesteren var en praktisk anlagt person som stort sett klarte seg med et godt verktøyskrin. Dagens vaktmestere og driftsteknikere er ofte godt utdannet innenfor rørleggeryrket, elektrikerfagene, eller de har annen driftsfaglig utdannelse. Det er også vanlig å ha ett eller flere spesialkurs innen brannvern eller varme arbeider.

Renhold og riktig håndtering av avfall er viktige områder for driftspersonell

Renhold og avfallshåndtering har tradisjonelt vært nøkkelområder for vaktmestertjenester i Oslo, så vel som i resten av landet. Også her skjer det en rivende utvikling, blant annet ved at det brukes nye byggematerialer som krever et annet vedlikehold enn de gamle, og ved at det stilles strengere interne og eksterne krav til avfallshåndteringen.

Det er da viktig å kunne stole på at innleide vaktmestertjenester er oppdatert på regelverk rundt avfallssortering, og at rengjøringen blir skånsomt og effektivt utført ved hjelp av de mest moderne rengjøringskonseptene. Selvsagt er det også viktig at tradisjonelle vaktmesteroppgaver som vedlikehold av utearealer og snørydding blir korrekt og profesjonelt utført.

Gode vedlikeholdsrutiner er essensielt for trivselen

Alt fra ventilasjonsanlegg til lysrør og dører må fungere skikkelig for at det skal bli tilfredsstillende forhold i bygget, og derfor gjelder det å ha driftspersonell som har gode rutiner for inspeksjoner og service. De må også være tilgjengelige for å kunne svare på kjappe henvendelser fra leietakerne i et kontorbygg. Da vil forespørsler om reparasjoner kunne bli raskt fulgt opp.

Av og til er det også behov for en beredskapsvakt – kanskje særlig dersom det oppstår akutte situasjoner som tyveri, vannlekkasjer eller branntilløp. Da er det viktig å ha en partner som også kan levere slike tjenester som en del av totaltilbudet. Du skal være trygg på at tilbyderen av tjenestene har tilstrekkelig kompetanse til å minimere skader og sikre bygningsmasse og utearealer på en best mulig måte.

Utemiljø og grøntanlegg er bygningsmassens andre fasade

Fasaden til bygget gir et inntrykk av hva som befinner seg på innsiden av det, men også grøntområdene og utemiljøet er med på å danne et førsteinntrykk overfor besøkende. I tillegg bidrar de til økt trivsel for ansatte og tilfeldig forbipasserende dersom de er godt tilrettelagt og vedlikeholdt.

Naturlig nok er det stor variasjon på eiendommer og bygningsmasser, og der noen har parklignende uteområder har andre små, asfalterte gårdsplasser. Uansett utemiljø skal du være sikker på at ved å leie vaktmestertjenester i Oslo vil du være godt rustet for å sikre et best mulig utemiljø – sommer som vinter.