Pressemelding fra Coor og OBOS: Coor kjøper OBOS Eiendomsdrift AS

Coor Service Management AS kjøper OBOS Eiendomsdrift AS, et datterselskap i OBOS-konsernet. Samtidig inngår OBOS og Coor en samarbeidsavtale som gjør Coor til foretrukken partner på flere tjenester. 

- Vi har stor tro på at Coor og OBOS er perfekte partnere. Med kjøpet av OBOS Eiendomsdrift får vi tilgang til god kompetanse og nye kunder. Tilbake får OBOS tilgang til våre systemer, vårt fokus på innovasjon og utvikling, samt rutiner for eiendomsdrift. Dermed kan de konsentrere seg om egen kjernevirksomhet, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge.

Coor er et av Nordens største selskaper innen Facility Management og har en sterk posisjon innen en rekke servicetjenester, slik som renhold og kantinedrift. Med dette oppkjøpet vil Coor overta både spisskompetanse og kundeportefølje fra OBOS Eiendomsdrift og styrker med dette posisjonen innenfor eiendomsdrift.

OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter og er en av Nordens største boligbyggere. OBOS eies av mer enn 435 000 medlemmer.

OBOS Eiendomsdrift har 45 ansatte og tilbyr et bredt spekter av vaktmester- og driftstjenester. Selskapet omsetter for ca. 70 millioner kroner i året og drifter blant annet alle OBOS’ eiendommer.

- Vi er veldig fornøyd med å inngå denne avtalen. OBOS Eiendomsdrift er et selskap som passer godt inn i Coors portefølje. Vi ønsker å styrke kompetansen og nedslagsfeltet innen eiendomsdrift, og oppkjøpet gir oss begge deler. Samtidig inngår vi en samarbeidsavtale med OBOS der Coor skal være preferert samarbeidspartner for OBOS innen en rekke tjenester. Dette åpner for mange, spennende muligheter fremover, sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge.

Partene ønsker med dette samarbeidet å fremme innovasjon, effektivitet og kvalitet innenfor tjenestene som leveres. Overtakelsen skjer 1. februar 2018

– For OBOS er hensynet til kundene viktigst. Det skjer for tiden en rivende utvikling innenfor driftstjenester på eiendom med bruk av moderne teknologi for å levere bedre tjenester. OBOS har etter en grundig vurdering funnet det hensiktsmessig å overlate stafettpinnen på driftssiden til nye eiere som er bedre i stand til å levere framtidens driftstjenester til OBOS og våre kunder. Vi er overbevist om at Coor er den beste eieren OBOS eiendomsdrift kan få, og at de ansatte vil bli ivaretatt på en god måte, sier konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj.

Han sier videre at salget av OBOS Eiendomsdrift er en strategisk beslutning.

- Coor vil kunne fortsette å tilby kundene et moderne og helhetlig spekter av servicetjenester. Teknologiske og digitale løsninger vil gi kundene innovative og effektive tjenester, avslutter Siraj.

 

For mer informasjon, kontakt:

Nikolai Utheim, administrerende direktør, Coor Norge, +47 976 97 167,
nikolai.utheim@coor.com

Nicoline Skrent-Ellingsen, Kommunikasjonsansvarlig, Coor Norge, +47 415 67 518,
nicoline.skrent-ellingsen@coor.com

Daniel Kjørberg Siraj, Konsernsjef OBOS, tlf. 91 38 27 77,

daniel.kjorberg.siraj@obos.no

Nils Bøhler, konserndirektør for næringseiendom, OBOS tlf. 90564351,

Nils.Morten.Bohler@obos.no