Coor fortsetter som Equinors hovedsamarbeidspartner innen facility management-tjenester

I 2014 ble Coor Equinors hovedleverandør av facility management-tjenester. Avtalen løper over fem år, frem til 01.07.2019, med mulighet for forlengning.

Det ble i dag klart at Equinor utløser den første opsjonsperioden av kontrakten med varighet på to år, med mulighet til ytterligere forlengelse på to + ett år ved utgangen av denne perioden. 

Coor har ansvar for drift- og servicetjenester på Equinors rundt 500 000 kvm kontor- og produksjonsanlegg i Norge.

«Det har vært en spennende reise for oss i Coor Norge fra da vi fikk Equinor-kontrakten i 2014. Vi har opparbeidet mye kunnskap gjennom samarbeidet, ikke minst innenfor HMS hvor jeg opplever et meget godt samarbeid basert på et genuint felles ønske om å lykkes. Vi setter stor pris på tilliten som Equinor har vist oss og vi ser frem til å videreutvikle leveransen sammen i årene som kommer», sier Nikolai Utheim, administrerende direktør i Coor Norge.

Tjenestene som er inkludert i avtalen er blant annet eiendomsdrift, renhold, sikkerhets- og resepsjonstjenester, konferansetjenester samt kontorservicetjenester til Equinors lokasjoner i hele Norge. Oppdraget er et såkalt integrert FM-oppdrag, som innebærer at leverandøren tar et stort ansvar for å samordne, levere og utvikle servicetjenestene over tid. Drøyt 500 Coor-medarbeidere jobber i Equinor-kontrakten.

«Det er mye som skjer i Coor Norge akkurat nå, både innenfor oppkjøp og forlengelser av kontrakter. Equinor-avtalen er en av de største IFM-kontraktene i Norden, og at selskapet har valgt å forlenge avtalen bekrefter vår posisjon som bransjeleder, både i Norge og i Norden. Vi ser flere forretningsmuligheter på det norske markedet”, kommenterer Mikael Stöhr, konsernsjef i Coor-gruppen.

Coor er et av Nordens største selskaper innen facility management med rundt 1700 medarbeidere i Norge.

For mer informasjon om våre forskjellige løsinger, se: https://www.coor.no/losninger/