Søke

Coor har fått Lyse som ny storkunde

Coor har inngått samarbeid med Lyse for leveranse av IFM-tjenester. Leveransen inkluderer blant annet kantine, renhold, resepsjon, sentralbord, post og eiendomsdrift og -vedlikehold på Lyses administrative bygg på Mariero, Tronsholen og Jørpeland. I tillegg kommer drift av datasentrene på Mariero. Planlagt oppstart av leveransen er 1. oktober.

«Vi er stolte og ydmyke over å få muligheten til å samarbeide med et så tradisjonsrikt selskap som Lyse. Lyse er en del av ryggraden i samfunnet i Sør-Rogaland, med virke innen energi, tele og elnett. Vi har satt sammen et utmerket team som skal sørge for videreutvikling av leveransen, samt opprettholde en god hverdag med gode rutiner for Lyses ansatte og deres kunder», sier Espen Ræstad, leder for salg og forretningsutvikling i Coor Norge.

Lyse har i en lengre periode arbeidet med å sette sammen en samlet og koordinert kontrakt for de viktigste tjenestene innen eiendomsdrift, og valget falt på Coor. «I tillegg til et godt totaltilbud, har vi også latt oss imponere over Coors miljøfokus, hvor blant annet reduksjon av matavfallet med tyve prosent er et uttrykt mål», sier Odd Hedemand, eiendomssjef i Lyse.

For begge parter er innovasjon et tema som står høyt på agendaen, og det er et generelt fokus på å finne innovative løsninger på alle tjenesteområder. For eksempel skal det brukes sensorteknologi og nettbrettløsninger innen renholdstjenestene, og Smart Reception, som er en ubemannet resepsjonsløsning, skal prøves ut i en av resepsjonene som et supplement til den vanlige resepsjonen.

Lyse har rundt 1100 ansatte og hadde en omsetning på 6,6 milliarder i 2016, hvorav om lag seksti prosent gikk tilbake til regionen i form av utbytte, avdrag på ansvarlige lån og renter til eierkommunene.