Coor Service Management i økt samarbeid med Gjensidige

Forsikringsselskapet Gjensidige har valgt å forlenge og øke samarbeidet med Coor Service Management. For Coor sin del innebærer avtalen leveranse av skadeservicetjenester (skadesanering og oppbygging) til en estimert verdi på ca 110 MNOK per år.

Gjensidige er et ledende nordisk forsikringsselskap. I konkurranse med saneringselskaper, som har som formål å gjennopprette og sanere skader som er forsikringsselskapets kunder er blitt utsatt for, har Skadegruppen (som Coor er en del av) fått en økt tildeling av skadeservicevolumer i Norge. Coor verdsetter sin del av kontrakten til ca 110 MNOK per år, som er ca 30 prosent mer en tidligere oppdragsvolumer. Den nye avtalen gjelder fra og med januar 2016 og gjelder i tre år.

Coor er en av de ledende aktørene innenfor skadeservice i Norge, og vi er svært glade for å ha fått fornyet tillit fra Gjensidige. Gjensidige stiller høye krav på kvalitet og leveransesikkerhet, og vi ser fram til å fortsette å utvikle vår leveranse i samarbeid med dem, sier Mikael Stöhr, Konsernsjef i Coor Service Management.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Klas Elmberg
Administrerende direktør, Coor Service Management i Norge
+47 452 38 125, klas.elmberg@coor.com

Mikael Stöhr
Konsernsjef, Coor Service Management
+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com

Åsvor Brynnel
Kommunikasjonssjef konsern, Coor Service Management
+46 10 559 59 83, asvor.brynnel@coor.com