Coor Service Management i nytt samarbeid med Veidekke: drift av OPS-skole i Bærum

Coor Service Management har inngått ny avtale med byggkonsernet Veidekke i forbindelse med et OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Oppdraget innebærer at Coor skal ha ansvar for drift og service av Rykkinn Skole i Bærum utenfor Oslo i 25 år.

Den nye avtalen omfatter samordning og ledelse av tjenester som eiendomsteknisk drift, vaktmestertjenester og renhold på Rykkinn Skole. Kontrakten har en varighet på 25 år med en totalt estimert kontraktsverdi på ca 100 MNOK, hvor 75 MNOK er faste abonnementstjenester. Driften starter august 2016, i forbindelse med høstens skolestart.

- Et OPS-projekt stiller store kvalitetskrav både til byggherre og til serviceleverandør. Coor har den erfaringen og kompetansen som kreves for denne typen oppdrag. Dette er vårt første OPS-samarbeid med Coor, og vi ser frem til en profesjonell leveranse og et godt samarbeid, sier Erik Økland, avdelingsleder for Veidekke Entreprenør AS.

De siste årene har Coor tegnet et stort antall kontrakter med nye kunder i Norge. I 2015 økte nettoomsetningen for den norske virksomheten med 36 prosent til 2 103 MSEK, dette representerer 28 prosent av konsernets totalomsetning.

- Vi er glade for dette nye samarbeidet, og ser frem til i samarbeid med Veidekke å starte oppgaven med å utvikle oppdraget på best mulig måte. Etterspørselen i FM-markedet er generelt sett stabilt for hele Norden, ikke minst i Norge der vi ser fortsatt vekstmuligheter. De siste årene har vi styrket vår norske organisasjon, og står godt rustet for å møte den etterspørselen vi opplever der, sier Mikael Stöhr, vd og konsernsjef for Coor Service Management.

På bildet ser vi fra venstre Avdelingsleder Erik Økland, Veidekke Entreprenør og Administrerende direktør Nikolai Utheim, Coor Service Management.