Coor inngår avtale med Jernbaneverket

Coor har inngått en offentlig avtale med Jernbaneverket om renhold på togstasjoner og holdeplasser langs Oslo, Hoved- og Gardermobanen.

Jernbaneverket drifter, vedlikeholder og bygger ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og innretning på vegne av staten, og har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet.

Fra 1. januar 2017 skal Coor levere innvendig og utvendig renhold av publikumsområder på 42 stasjoner og holdeplasser langs Oslo, Hoved- og Gardermobanen. Avtalen har en kontraktsverdi på 13 millioner kroner per år, og en varighet på 2 år med opsjoner på ytterligere 2 år.

- Vi er veldig glade for at Jernbaneverket har valgt Coor som renholdsleverandør. I denne leveransen stilles det strenge krav til sikkerhet og siden Coor setter HMS-arbeidet høyt på agendaen, er det en tillitserklæring å bli tildelt denne avtalen. Som en av Norges største leverandør av renhold har vi god erfaring med å levere tjenester på geografisk spredte områder, og vi ser frem til å kunne løse Jernbaneverkets utfordringer ved å bruke noen av de mange smarte løsningene vi har i porteføljen, sier Mona Dehli, forretningsenhetssjef Single Service.

Les mer om Coor Cleaning
Les mer om Smart Solutions