Ulikt er bedre

Møt teamet som snur utfordringer til styrker.

Team Tranby-header | Coor

-Hvordan vi er som gruppe? Jeg vil si at vi er godt sammensveisede, veldig ærlige mot hverandre og har det høyt under taket – et godt team, rett og slett. Vi har en god tone og alle er med. Her er det ingen som holdes utenfor, sier gruppelederen Kjetil Stenseth.

Coor-teamet i Aker Solutions i Tranby består i tillegg til Kjetil av Bogumil Zagorski, Silva Kazdailevicene, Marit Hofton, Else Sorkmo, Stian Ljungquist Temtemoen, Siri Cathrine Løken Bergan, Omer Mohamad Azeez og Faheem Iftikhar.

Sammen håndterer de kontorarealer på 48.000 kvadratmeter – og står for alt fra vaktmestertjenester og renhold til lunsjservering for de rundt 700 ansatte som vanligvis jobber i dette industrikonsernet.

– Vi gjør det meste innenfor service. Den seneste tiden har det pågått mange byggeprosjekter i konsernet. Det er ikke helt uvanlig at håndverkerne kommer fra andre land, f.eks. Litauen, og da har jeg bedt Silva – som egentlig jobber med renhold – om hjelp. Hun har snakket med dem og oversatt, og dermed har alt har gått mye lettere, forteller Kjetil.

Alle hjelper til der de kan

Stian, som arbeider som kokk, fyller på.

– Teamets styrke er at vi samarbeider så bra og at alle hjelper til der de kan, selv om det ikke hører inn under de ordinære arbeidsoppgavene. Denne samarbeidskulturen er det veldig viktig å føre videre. Latter og glede oss kolleger imellom sprer seg lett til kundene, sier han.

Bogumil er enig:

– Med årene er teamet blitt veldig sammensveiset og vi har gjensidig respekt for hverandre. Vi er åpne for hverandres ulikheter og møter alltid hverandre med en hyggelig tone, sier han.

Selv om gruppen samarbeider godt og trives bra sammen, stikker de ikke under en stol at de har hatt utfordringer. Den største har vært kommunikasjonen mellom kollegene – noe som bunner i deres ulike bakgrunner der persisk, litauisk og polsk er førstespråk for noen av dem.

– På jobben snakker vi mest norsk, og fletter inn litt engelsk iblant. Det hender naturligvis at det blir litt feil på grunn av misforståelser, men da får man bare være nøye med å gjenta instruksjonene og forklare tydeligere, sier Kjetil.

– Nøkkelen til et vellykket samarbeid er dialog, vil jeg si. Det handler om å ta seg tid til å forstå kollegene, være hjelpsom og gjøre det man kan for å skape et godt arbeidsmiljø – hver dag, legger Marit til. 

Aker Solutions

Aker Solutions er en global leverandør av produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Siden 2015 har Coor vært Aker Solutions' hovedpartner for facility management-tjenester, og i 2019 ble kontrakten forlenget frem til 2025. 

Avtalen mellom Coor og Aker Solutions inkluderer tjenester slik som renhold, eiendomsdrift, kontorservice, personalrestauranter, sikkerhet og resepsjonstjenester til flesteparten av Aker Solutions sine kontor og produksjonsanlegg i Norge, i tillegg til bolig-tjenester.

I Norge kan Coor-ansatte som ikke har norsk som førstespråk, ta språkkurs gjennom jobben. Håpet er at det skal gjøre livet lettere både på og utenfor arbeidet og styrke selvfølelsen. Både Silva og Bogumil har tatt språkkurset i norsk, og det har betydd mye for dem.

– Kurset var virkelig bra og jeg lærte mye norsk, men det kunne gjerne ha vart litt lenger slik at jeg kunne ha lært enda mer, sier Bogumil.

Mangfold - som i samfunnet

Gruppen er enige om at mangfold er positivt. De får innblikk i ulike kulturer og en økt forståelse for bakgrunner som er forskjellige fra deres egen. Sammensetningen i teamet speiler også hvordan det øvrige norske samfunnet ser ut – og de ulike bakgrunnene er også en styrke i kontakten med kunder.

– Kundene kommer også fra ulike land og snakker ulike språk. I noen tilfeller snakker de verken særlig mye norsk eller engelsk, og da er det naturligvis en kjempefordel at vi kan snakke med dem på deres eget språk, sier Kjetil.

Arbeidsoppgavene i gruppen varierer veldig mye, noe som gjør at det iblant kan være vanskelig å få tid til at alle treffes samtidig. De prøver, i den grad det går, å spise lunsj sammen – og forteller at de årlige jule- og sommerfestene er veldig viktige for å styrke samholdet.

– Vi tar vare på hverandre, og de ulike bakgrunnene våre er ikke noe hinder. Jeg ser ikke noen som helst problemer med mangfold og synes at Norge er det beste landet i verden å arbeide i, avslutter Faheem.

KOMPETANSEHEVING I COOR

Språkkurs:
Coor tilbyr språkkurs til alle ansatte som ikke har norsk som førstespråk. 

Fagbrev: Coor tilbyr fagbrev på jobb-ordning som renholdsoperatør eller byggdrifter, som er et populært tilbud blant de ansatte. Vi ser også at flere av de som begynner på språkkurs, fortsetter egen kompetansebygging med fagbrev på jobb.

Introduksjonskurs: Som ny i Coor deltar du på ett eller flere av våre introduksjonskurs; Service i Stjerneklasse, Coor Service School og Coor Business School.

Spesialiserende kurs: De ansatte deltar også på spesialiserende kurs etter hvilken tjeneste de jobber innen, for eksempel INSTA 800 og Clean Pilot-kurs for renholdere, eller First Line Manager training for ledere.