Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Proptech - en bransje i bevegelse

Property Technology har vært på manges lepper de seneste årene. Men hva innebærer PropTech egentlig og hvorfor er det en så viktig sak for byggeiere?

Kontakt oss i dag

Enkelt sagt handler samlebegrepet PropTech om smarte innovasjoner og tekniske løsninger som utvikler bygninger og gjør disse mer effektive og attraktive. Det kan handle om å lage 3D-visninger av bygninger ved hjelp av droner, slik at man enkelt og oversiktlig kan undersøke skader eller beregne renoveringsbehov. Eller om sensorer som måler inneklimaet i en bygning slik at man kan automatisere styring av varme eller ventilasjon – eller applikasjoner som gir brukerne av bygningen informasjon om ledige møterom, parkeringsplasser og ladestasjoner.


Proptech kan minske energiforbruk med 40 %

Det kanskje viktigste spørsmålet som PropTech kan bidra til å løse, er hvordan energibruken kan minskes uten at de som jobber eller bor i en bygning påvirkes negativt. I dag er 40 prosent av det globale energiforbruket og 36 prosent av karbondioksidutslippene relatert til bygninger, og hvis problemet med global oppvarming skal løses, må man forbedre bygningene og måten de benyttes og forvaltes på.

– Ved å gjøre bygninger smarte kan man minske energiforbruket med opptil 40 prosent. Det er en prosess i flere trinn som handler om å optimere, transformere og automatisere driften av bygningene. Ved f.eks. å tilføre flere digitale målepunkter for energibruk, inneklima og benyttelse av arealer får vi mye bedre underlag for areal- og driftsoptimering, forteller Fredrik Sandqvist, Head of Innovation & Service Development i Coor.


Human Centric Lightning

Å gjøre bygningen smartere handler i første omgang om å bytte ut gamle installasjoner med nye, smartere varianter. Ett eksempel på dette er en ny type belysningssystem, såkalt ”Human Centric Lightning”, som kan minske energiforbruket drastisk samtidig som det forbedrer arbeidsmiljøet for de personene som oppholder seg i bygningen. Og når energiregningen blir mindre, frigjøres det penger til bedriftene som kan brukes til flere smarte tiltak, f.eks. å installere bedre og mer energigjerrige ventilasjons- eller styresystemer.

Ifølge Fredrik Sandqvist skjer det mye i PropTech-bransjen akkurat nå. Både byggeiere og leietakere har våknet opp og det finnes mange spennende selskaper som lokker til seg kapital og sterke investorer.

– Trendene i PropTech spenner over hele spekteret. Også det området som vi kaller ”Digital Employee Experience” er interessant – hvilke verktøy kan hjelpe våre ansatte slik at de jobber smartere? Det kan handle om visualiseringer som hjelper oss med å finne frem til rett plass.

Eller verktøy for augmented reality der vi digitalt kan gå omkring i en fysisk bygning ved hjelp av ulike enheter. Da kan man f.eks. se hvor varmt det er i et rom, få tilgang til vedlikeholdsinstruksjoner eller til og med få hjelp online av en ekspert som sitter et helt annet sted geografisk. Mulighetene er uendelige og det er viktig å prøve seg frem.

For Coor er dette en hjertesak. I tillegg til at selskapet er representert i juryen for PropTech Startup & Scale-up Europe Awards 2021 er Coor også hovedpartner i Nordic PropTech Award. Enda viktigere er Coors flerårige samarbeid med både oppstartsbedrifter og mer etablerte selskaper innen PropTech, forteller Fredrik Sandqvist.

– Vi tror på å jobbe nær disse nye innovative selskapene. Vi hjelper dem ved å sikre at deres løsninger er skalerbare ut fra et teknisk, kommersielt og operativt perspektiv. Ved å kombinere deres innovative tekniske løsninger med vår evne til å utvikle, selge og levere tjenester skaper vi smarte løsninger av stor verdi.

Dette er...

Human Centric Lighting

(personorientert belysning)

En helhetlig måte å se på hvordan lyset påvirker mennesket. Med kunstig lys gjenskapes den naturlige døgnrytmen som dagslyset gir oss.