Økt bruk av roboter i renholdsbransjen

Digitalisering og robotisering bidrar sterkt til en mer bærekraftig renholdsbransje, til fordel for renholdere, brukere av lokalene samt renholdsbedrifter.

Kontakt oss
Dame på kontor med renholdsrobot

Selv om Coor og andre større selskaper har testet roboter i flere år, har robotene ennå ikke overtatt noen store deler av renholdsbransjen. Dette er imidlertid i ferd med å endre seg - digitalisering og robotikk påvirker stillingsinnholdet til renholdere og gjør jobben mer digitalisert og ergonomisk.

Samarbeid mellom renholdere og roboter

Rengjøringsrobotene som brukes i dag er samarbeidende roboter, eller coboter, som jobber parallelt med mennesker. Rengjøringsområdet er programmert for rengjøringsroboten, og den menneskelige renholderen kan samtidig utføre andre oppgaver, for eksempel støvsuging av steder som er vanskelige å nå eller tørking av bordplater, enten i samme rom som roboten eller til og med i en annen etasje. Renholderen vil få varsler på sin digitale enhet, f.eks en iPad, når roboten har fullført et bestemt område, støvposen er full, eller om roboten har fått problemer.

Coor introduserte en robotstøvsuger på en skole i området Joensuu i Finland i fjor høst, og kunden har vært svært fornøyd med det. Ifølge rektor ved skolen har inneluften blitt renere, da roboten fjerner veldig mye av støvet som genereres i skolemiljøet. Elevene har vært begeistret for den nyansatte renholderen, og de har blitt vist hvor robotens øyne er og hvordan den blunker når den snur seg.
- Jeg har også lovet å besøke klasserommene med roboten når undervisningen handler om robotikk, sier Tuija Puustinen, Coors serviceleder for Joensuu-regionen.

Tuija Puustinen sier at hele teamet er veldig fornøyd med at roboten er kommet inn i gruppen: - Støvsuging er en tung oppgave for renholdere og belaster armene og ryggen spesielt. Ved hjelp av rengjøringsroboter har sykefraværet for renholdere gått ned.

Forbedret luftkvalitet

Resultatene fra bruk av rengjøringsroboter er bedre enn det som utføres av mennesker. Ifølge en studie utført av importøren av rengjøringsrobotene, OrboTech, blir gjennomsnittlig 48 % av et gulvareal stående uten støvsuging ved manuell støvsuging, mens 46 % av gulvet støvsuges to ganger. Effektivitet har også innvirkning på luftkvaliteten: Ifølge en undersøkelse utført hos en finsk kunde i samarbeid med robotprodusenten, importøren og Coor, ble luftkvaliteten forbedret med 24 % med introduksjonen av robotstøvsugere. Innendørs luftkvalitet er avgjørende for trivsel og produktivitet for de som jobber i lokalene.

Joonas Karjalainen, som jobber i Coor i Finlands utviklingsenhet, har stor tro på at det i fremtiden vil bli sett flere og flere uavhengige enheter i bransjen: robotstøvsugere og robotgulvskrubbere som er egnet for rengjøring av harde gulv.
- I tillegg til å forbedre luftkvaliteten for brukerne og ergonomien til renholderne, samler rengjøringsrobotene kontinuerlig inn data mens de jobber; Basert på en rapport generert av renholdsrobotene, er det mulig å spore hvilke områder som til enhver tid er støvsugd og hvor mye tid som har gått. Ved hjelp av rapportene kan vi sikre at vi bruker robotene våre på en mest mulig effektiv måte, sier Joonas Karjalainen.

Det er akutt mangel på arbeidskraft i renholdsbransjen i de fleste deler av Norden, og ifølge Tuija Puustinen og Joonas Karjalainen kan digitalisering og robotikk i renholdsbransjen også ha en positiv effekt på tilgjengeligheten av arbeidskraft.
- Renholdsroboter erstatter ikke menneskelig arbeidskraft, men de har innvirkning på bildet av rengjøringsbransjen, og nye metoder kan brukes for å tiltrekke unge mennesker til industrien. Når den fysiske belastningen og arbeidsbelastningen avtar, vil renholderne også kunne jobbe i bransjen gjennom hele arbeidslivet, sier Tuija Puustinen.