Bærekraftig rengjøring i spennende samarbeid

Å gjøre rent ved hjelp av mikrobiologi kan høres ut som en selvmotsigelse – bruke bakterier for å holde det rent? Forskning viser at det ikke bare går like bra, det kan til og med gå bedre. I Coors nye samarbeid med det biotekniske selskapet Novozymes er det flere vinnere, men det er miljøet som trekker det største vinnerloddet.

Vi står foran et viktig paradigmeskifte nå. Historisk sett har vi brukt kraftige kjemikalier til rengjøring og nøyd oss med at det ser rent ut og lukter rent. Men nå har vi blitt oppmerksomme på mikrobiologien som omgir oss – overalt. Både i hjemmene våre og på arbeidsplassene er vi omgitt av mikrober. Så hva skjer hvis vi, i stedet for å bruke kjemikalier, benytter oss av biologi for å gjøre rent og på den måten rengjør miljøvennlig, sier Clemens Heikaus, Global Head of Microbial Cleaning & Head of Market Team i Novozymes.

Novozymes er verdens største selskap innenfor biotekniske løsninger. Enkelt sagt kan man si at de forsker på hvordan mikrober kan brukes til ulike formål, som for eksempel rengjøring, og utvikler deretter produkter basert på forskningsresultatene. Enda enklere sagt: De utvikler produkter som lar gode bakterier ta seg av smuss og de dårlige bakteriene.

– Produktene våre egner seg aller best i miljøer der mye folk ferdes, områder som fort blir skitne. Tenk for eksempel på gulv og toaletter på sykehus eller skoler. Generelt sett trives våre ”gode bakterier” best når det er litt fuktig og skittent, slike miljøer med mikroskopiske småsprekker er perfekte, sier Clemens Heikaus.

I kjølvannet av korona er det økt behov for rengjøring som går i dybden, men uten at det påvirker miljø og mennesker negativt. Økonominettstedet Bloomberg skrev i høst om hvordan vi for å få sunnere miljøer måtte slutte å desinfisere og i stedet dels forbedre ventilasjonen, dels spre såkalte ”gode bakterier”. Også New York Times har i ulike artikler og debattinnlegg løftet frem lignende tanker rundt det å rengjøre miljøvennlig og skånsomt – på mer enn én måte.

– Produktene våre er skånsomme på flere måter. Mot miljøet naturligvis, men også mot de flatene som de rengjør og ikke minst mot de menneskene som arbeider med rengjøringen eller i lokalene der produktene benyttes. Det er en av visjonene som både forskere og produsent arbeider for, at denne typen rengjøring skal bidra til et sunnere miljø i fremtiden der for eksempel astma og autoimmune sykdommer ikke blir like vanlige når de sterke kjemikaliene ikke brukes like mye, sier Clemens Heikaus.

Innenfor rammen for samarbeidet med Novozymes kommer Coor, sammen med andre store aktører i renholdsbransjen, til å la personalet i ulike kommunale virksomheter i danske Gladsax bytte ut sine nåværende rengjøringsmidler. I stedet benyttes Novozymes probiotiske produkt Microvia™ Pro og forsøket vil bli evaluert i etterkant.

– Med mikrobene får vi en mer langvarig rengjøring, som dessuten går dypere enn bare på overflaten. Det er den store forskjellen – at mikrobene blir værende og fortsetter å være aktive og rengjøre, men på en skånsommere måte enn tradisjonelle kjemikalier, sier Clemens Heikaus.

Han forteller også at Novozymes ser på samarbeidet med Coor og de andre partene som en god anledning til å få testet produktene skikkelig i virkeligheten. Resultatene av forsøket er heller ikke noe som Novozymes har tenkt å holde for seg selv, dette kommer snarere til å gagne mange – deriblant Coor.
Novozymes og Coor har en felles lidenskap for åpen innovasjon og vitenskap samt banebrytende samarbeid for å løse klimautfordringen og for å nå målene for en bærekraftig utvikling (SDG). Probiotisk rengjøring kan være veien fremover mot en renere og mer naturvennlig verden.

Novozymes:
Globalt selskap med hovedkontor i Danmark
Drøyt 6500 ansatte
Har utviklet over 700 produkter
Ble stiftet i 2000, men har aner tilbake til 1920-tallet

Mikrober:
En mikrobe eller mikroorganisme er en organisme som er så liten at den ikke kan ses. Til mikrobene hører blant annet bakterier, noen sopper, alger og dyr – noen ganger også virus. Mikrobene finnes i nesten alle miljøer på jorden og spiller en viktig rolle i våre ulike økosystemer.