Små forbedringer i det store, grønne bildet

Det usynlige, daglige forbruket der de ansatte må innom; i kantinen, på kontoret, i kopirommet og på toalettet, blir litt grønnere gjennom leverandørsamarbeidet med Wittusen & Jensen.

Produktkataloger - Coor Norge om oss | Coor

Wittusen & Jensen (W&J) har gjennom årene fulgt Coor som en viktig bidragsyter når nye store og små kunder over hele landet har blitt satt i drift. Da er det mange fordeler å dra av en leverandør med et bredt varesortiment og en velfungerende, landsdekkende logistikkløsning.

Miljø og bærekraft er et viktig element i samarbeidet, og Coor stiller strenge krav til sine leverandører på dette området. W&J jobber etter en ambisiøs bærekraftstrategi, med mål om minimum 35 % miljøsertifiserte produkter i sitt varesortiment. De benytter kun svanemerkete trykkerier i sin grafiske produksjon, og de velger underleverandører etter strenge krav om sporbarhet av miljøvennlige produksjonsprosesser. De er også ISO-sertifisert, logistikklageret deres er sertifisert som Miljøfyrtårn, og de er medlem av Etisk handel Norge og kildesorteringsordningen Grønt Punkt Norge.

Små grep for et grønnere forbruk

Transport og logistikk-delen av leveransen er “miljøvennlig innskrenket”, blant annet ved utstrakt bruk av nullutslipp eller lavutslipp kjøretøy og faste leveringsdager. Sammen har W&J og Coor tatt flere små grep som utgjør store forbedringer for miljøet, blant annet ved å begrense antall bestillinger og unødvendig transport:

  • Flere lokale avdelinger i Coor har gått over til én fast leveringsdag i uken, og målet er at alle avdelinger skal nå dette målet i 2021. Det er en stor fordel for miljøet å begrense unødvendige transportetapper, men ikke minst er det også mer økonomisk og ha struktur på innkjøpene.

  • W&J leverer statistikk over bestillingsfrekvens, ordrestørrelse med spesielt fokus på små bestillinger, hastebestillinger og andre situasjoner som avvikler fra den avtalte faste leveringsdagen. Slik identifiseres forbedringsområder som kan bidra til enda mer økonomiske og miljøriktige innkjøpsrutiner.

  • I produktvalget jobbes det frem nye løsninger som gir bedre innkjøpsøkonomi og minst mulig miljøbelastning. Et eksempel er alternative søppelposer. Ved å legge om til produkter med mindre tykkelse og dermed mindre plastbruk, men som holder samme kapasitet, reduseres både innkjøpspris og miljøfotavtrykk i form av mindre emballasje, mindre transport og ikke minst lavere forbruk av råvarer.
Bjørn Ola Børrestuen | Salgs- og markedsføringsleder hos Wittusen & Jensen

"I denne spesielle perioden med tidvis stor vareknapphet på verdensmarkedet har det vært svært viktig med tett kommunikasjon gjennom all ledd for å sikre tilgang på nok produkter og ikke minst for å sikre at kvaliteten på de produktene som blir levert oppfyller de strengeste kvalitetskrav."

Trygghet i ekstra Corona-kontroll

Under Corona-pandemien i 2020 har det vært en spesiell utfordring å sikre nok tilgang på desinfeksjon, engangshansker, munnbind og annet smittevernutstyr. Gjennom et tett samarbeid mellom W&J og Coors beredskapsgruppe har partene i fellesskap sikret både riktig sortiment, tilgjengelighet på produkter og leveranser. Dette har gjort at Coors ansatte har kunnet utføre jobben ute hos kunden med høy grad av sikkerhet innenfor smittevern.

-I denne spesielle perioden med tidvis stor vareknapphet på verdensmarkedet har det vært svært viktig med tett kommunikasjon gjennom all ledd for å sikre tilgang på nok produkter og ikke minst for å sikre at kvaliteten på de produktene som blir levert oppfyller de strengeste kvalitetskrav, forteller Salg og Markedsdirektør Bjørn Ola Børrestuen, om hva samarbeidet har møtt av utfordringer det siste året.

I enkelte tilfeller har det før til at større bestillinger har blitt kansellert fra W&J sin side, da kvalitetskontroll har avdekket at for eksempel et parti engangshansker ikke innfridde kvalitetskravene som var stilt.

-Selv om dette ikke var hyggelig å få greie på, er jeg veldig fornøyd med at vi har en leverandør som er med å bidra til å sikre Coor sitt omdømme, sikkerhet for våre ansatte og kunder, forteller Ketil Skjæveland, som er Coor sin kontraktansvarlige i Norge for leverandørsamarbeidet med Wittusen & Jensen.