Våre tre ledestjerner

Vår kultur bygger på tre ledestjerner. De veileder oss i vårt daglige arbeid og forteller hvordan vi forholder oss til hverandre og våre kunder.

 

Våre ledestjernerVi ser litt lenger

Vi er oppmerksomme og har evne til å prioritere. VI skal ligge ett skritt foran for å løse problemer før de oppstår. Vi skal vurdere om det vi skal gjøre er sikkert. Det gjelder å være føre var.

Vi er lydhøre

Vi baserer oss på åpenhet og kommunikasjon. Vi skal være åpne for synspunkter på og ideer om hvordan vi kan utvikle eller forbedre oss selv eller vår arbeidsmåte. Vi skal forsikre oss om at vi forstår et budskap riktig. Vi skal snakke og skrive slik at andre forstår.

Vi skaper fremgang

Vi viser handlekraft og vilje til forbedring. Vi stanser arbeid som kan føre til skader. Vi får ganske enkelt tingene gjort. Vi er kreative og finner løsninger som er sikrere, smartere og billigere - for oss og for kundene våre. Det vinner vi alle på.