Vinnere av årets Coor Awards

For å understreke betydningen av innovasjon, lederskap og Coors verdier, arrangerer Coor konkurransen Coor Awards. 

Coor Awards er en årlig utmerkelse som gjennomføres for å anerkjenne medarbeidere som har utmerket seg på ulike måter. Hvert land plukker ut kandidater til de fire kategoriene: årets medarbeider, årets leder, årets salg og årets innovasjon. Til slutt velger konsernledelsen ut en vinner i hver kategori. Vinnerne hedres i en høytidelig prisutdeling under konsernets årlige lederdager. 

Vinnere av Coor Awards 2014:

Årets medarbeider: Mette Spangenberg, servicesenter, Danmark

Årets leder: Fikrat Mammedov, sitesjef, renhold, Sverige

Årets salg: Hanne Kleven Eek og Tore A. Lund, kontrakt Norwegian og kontrakt SAS, Norge

Årets innovasjon: Lisa Hertzberg, Trafikverket, Sverige

- Coor Awards er en viktig utmerkelse for Coor og for vår fortsatte utvikling. Kategoriene gjenspeiler områdene som er sentrale for oss, og utmerkelsen er en viktig markør i vårt interne kulturarbeid. Å kåre vinnerne er en vanskelig, men samtidig en veldig inspirerende oppgave, og jeg er imponert over kvaliteten blant forslagene. Årets vinnere er alle sammen meget verdige vinnere, sier konsernsjef i Coor Service Management Mikael Stöhr.