Smart kontor for mobile medarbeidere og selskaper – Coor lanserer nytt nettsted

Som en av Nordens ledende serviceleverandører har Coor Service Management god erfaring med ulike kontorløsninger. Basert på denne erfaringen har Coor i over seks år jobbet med å utvikle et smart og effektivt kontorkonsept, utformet for det aktivitetsbaserte kontoret med den oppkoblede, mobile medarbeideren. Nå lanserer Coor en ny nettside som beskriver dette konseptet, der Coors smarte, teknologibaserte løsninger er samlet: smartoffice.coor.com.

I et velutformet kontor må lokaler, prosesser, teknologi og service tilpasses virksomheten som drives og menneskene som jobber der. Det innebærer at man må ha et helhetlig perspektiv, der alle komponenter samarbeider for medarbeidernes beste. Løsningene må også være fleksible og enkelt kunne stilles om til en omorganisasjon eller til endrede behov – det må fungere over tid. Et viktig utgangspunkt for Coor Smart Office er derfor et helhetlig livssyklusperspektiv, med medarbeideren i fokus.

- I dagens samfunn er mennesker stadig mer oppkoblet og mobile, noe det nye, smarte kontoret må støtte. Vi har innsikten, ekspertisen og løsningene som kreves for å møte de nye behovene. Vi tilbyr kvalifisert rådgivning når det gjelder å planlegge optimalt bruk av kontorområder, og har et stort antall smarte, teknologibaserte serviceløsninger for det nye kontoret. Nå har vi samlet alt dette på et sted – et nytt nettsted som beskriver vår versjon av det nye, smarte kontoret, forteller Kati Barklund, Innovation Manager Workplace Services i Coor Service Management.

Coor Service Management har arbeidet med kontorkonseptet i mer enn seks år. Da selskapet flyttet hovedkontoret i Stockholm til Kista i 2014, ble det besluttet å innføre Coor Smart Office. Resultatet ble svært vellykket med et attraktivt og effektivt kontor der medarbeiderne trives. Kontoret benyttes også som et laboratorium, hvor selskapet kontinuerlig prøver ut nye løsninger.

- Fordelene med Coor Smart Office er flere. Det bidrar til effektiv utnyttelse av lokalene, noe som er kostnadseffektivt og bra for miljøet. Attraktive kontorer som gjenspeiler virksomheten som drives styrker også varemerket og bidrar til å attrahere og beholde personal. Det som kanskje er enda viktigere er at nøye planlagte kontorer bidrar til mer trivsel og økt produktivitet, sier Kati Barklund.