Coor SmartFlow gjør post- og pakkehåndtering mer effektivt

Fleksible kontorer, omgrupperinger, flytting og fjernarbeid betyr at ansatte i organisasjonen er stadig mer mobile. Coor SmartFlow hjelper din bedrift å gjøre post- og pakkehåndteringen like fleksibel.

Selv om digitale tjenester har tatt over mye av den tradisjonelle forretningskorrespondansen, er den fysiske forvaltningen av post og pakker fortsatt en tjeneste som bare må fungere. Coor SmartFlow er en løsning som håndterer den stadig mer mobile arbeidsstyrken.

SmartFlow gjør livet enklere

I stedet for å måtte sjekke hver dag om det har kommet post, får mottakeren en e-post eller en sms når det har ankommet post eller pakke.

Ved å bruke en nettportal kan mottakerne velge hvilket hentepunkt posten skal bli sendt til eller om det skal sendes til en annen lokasjon, hjemmeadressen, hytta eller en kollega i en periode. Mottakeren kan også velge om de vil motta reklame eller ikke. Medarbeiderne dine sparer tid og mottar ønsket post raskere.

Sikkert og effektivt

Ved ankomst får innkommende post en unik kode og mottaker. Siden all post og pakker registeres, kan det enkelt bli utlevert til riktig hentepunkt og spores fra ankomst til mottaker har mottatt og signert. Det gir også full innsikt i mengde post og pakker. Ved å implementere Coor SmartFlow får kundene våre frigitt verdifull plass ettersom antall distribusjonssteder reduseres.

Coor har implementert Coor SmartFlow med suksess i hele Norden. Kontakt oss gjerne for å finne ut hvordan SmartFlow kan gjøre din posttjeneste mer effektiv.

Fakta:

  • All innkommende post og pakker registreres og kobles til mottaker ved ankomst ved å bruke en unik kode.
  • Gjenstander er distribuert til hentepunktet mottaker har registrert. Mottaker får en e-post eller sms som bekrefter ankomsten.
  • Hver servicebruker kan velge hvilket hentepunkt posten skal sendes til ved å bruke en personlig nettportal.
  • Servicebrukere kan også velge om de vil blokkere enkelte ting, som f.eks. reklame.

For mer informasjon, gå til www.coor.no/smart