Tieto forlenger oppdrag med Coor Service Management med sikte på innovasjon

Det nye oppdraget gjelder leveranse av arbeidsplasservice til Tietos kontorer på rundt 20 steder i Sverige og Norge. Kontrakten beregnes å omsette ca. 50 MSEK på årsbasis.

Tieto arbeider i aktivitetsbaserte kontorer og avtalen bygger på en funk-sjonstanke rundt serviceleveransen. Servicekonseptet er det samme i Nor-ge og Sverige, men lokale tilpasninger har blitt gjort for å få optimal service. I Norge har Coor rollen som ”FM-sjef på plass”. 

-Å arbeide med Tieto er både utfordrende og utviklende, forteller Klas Elmberg, adm.dir. Coor i Norge. – Vi gleder oss veldig til å få fortsette vårt samarbeid. Som organisasjoner passer vi godt sam-men og det er en faktor til vårt lange samarbeid gjennom årene. 

-Vi er i kontinuerlig utvikling og stiller høye krav til service og innova-tive løsninger. Vi har et felles syn på hva som passer Tieto, og vi synes at Coor bidrar til å utvikle vår virksomhet. Nye initiativer som vi ser frem til er opplæringen Service i stjerneklasse, miljørevisjonen Green Services samt Coors smarte konsept, sier Linda Permbeck, FM-sjef Tieto. 

Mer informasjon, pressebilder etc. finnes på www.coor.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Klas Elmberg, adm.dir. Coor i Norge
+47 452 38 125, klas.elmberg@coor.com

Torunn Maria Holm, kommunikasjonsansvarlig Coor i Norge
+47 417 64 146, torunnmaria.holm@coor.com