Coor Service Management i Danmark inngår avtale med VELUX Gruppen

Coor i Danmark og VELUX Gruppen har i dag inngått et seksårig partnerskap for integrert facility management (IFM) løsning til gruppens 10 lokasjoner i Danmark.

Avtalen strekker seg over seks år og omfatter intern service, kantinedrift, rengjøring samt inn- og utvendig bygningsvedlikehold og -drift. Coor overtar per 1. februar 2014 28 medarbeidere som kommer fra VELUX Gruppens danske lokasjoner samt et antall medarbeidere fra underleverandører.

VELUX Gruppen er en av de sterkeste merkevarene i byggematerialeindustrien og omsetter produkter over store deler av verden. Deres produkter kjennetegnes av høy kvalitet, som også avspeiles i deres bygninger og høye standarder innen f.eks. rengjøring og vedlikehold.

- Vi har valgt en IFM-avtale med Coor for vi ønsker et høyt kvalitetsnivå på alle våre lokasjoner og til alle våre medarbeidere. Samtidig ønsker vi å utnytte synergier og stordriftsfordeler slik at vi oppnår en mer kostnadseffektiv service, uttaler Peter Kragh Knudsen, direktør for Supply Chain Planning, Logistik og Facility Management i VELUX Gruppen.

Samarbeidet med VELUX Gruppen bekrefter Coors posisjon som ledende innen komplekse og brede IFM-løsninger. Coor har tilsvarende avtaler med en rekke andre virksomheter, og erfaringene herfra vil komme VELUX Gruppen til gode. De fleste av Coors avtaler kjennetegnes av kompleksiteten og bredden i servicetjenestene samt en forventning fra kunden om et enhetlig kvalitetsnivå, kostnadsoptimering og ikke minst høy brukertilfredshet.

- At VELUX Gruppen har valgt oss til å løse oppgaven, ser jeg som et bevis på og en anerkjennelse av vår evne til å levere effektive og robuste løsninger med høy kvalitet. Hos Coor har vi fokus på intelligente optimeringer og synergieffekter. Vi er kostnadsbevisste og stolte av våre høye servicestandarder, uttaler Jørgen Utzon, adm. direktør for Coor Service Management i Danmark.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Utzon, adm. direktør, Coor Service Management Danmark,
+45 23 63 71 78, jorgen.utzon@coor.com