Coor får nytt oppdrag av Landstinget i Uppsala Län

Coor Service Management har fått i oppdrag å levere renhold og vaktmestertjenester til Landstinget i Uppsala Län i fire år, med mulighet for to års forlengning.

Landstinget i Uppsala Län driver helsetjenester inkludert tannpleie over hele Uppsala Län. Oppdraget starter 1. mai 2014 og er verdt ca. 90 MSEK på årsbasis. Avtalen innebærer også at pleieavdelingene ved Akademiska sjukhuset i Uppsala har mulighet til å kjøpe rengjørings- og vaktmestertjenester av Coor.

- Det er svært gledelig at Coor har fått denne tilliten fra Landstinget i Uppsala Län, sier Ulf Wretskog, adm.dir. for Coor i Sverige. - I denne opphandlingen har man tatt like stor hensyn til kvalitet som pris, og det er en utvikling som jeg tror vi vil se i større utstrekning fremover.

Coor bemanner i dag Landstinget i Uppsalas sentralbord og tar hånd om renholdet hos Landstinget i Gävleborg og Östergötland. Fra 1. oktober tar Coor også hånd om enkelte sikkerhetstjenester hos Landstinget i Uppsala Län.

Opphandlingsbeslutningen kan overprøves.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Ulf Wretskog, adm.dir., Coor Sverige
+46 8-553 959 40, ulf.wretskog@coor.com

Sofie Schough, kommunikationssjef, Coor Sverige
+46 8-634 81 72, sofie.schough@coor.com