Coor Service Management kjøper Addici

Coor Service Management kjøper opp serviceselskapet Addici. Oppkjøpet innebærer at Coor styrker sin stilling ytterligere som en av de ledende aktørene på det nordiske FM-markedet.

Addici er et nordisk FM-selskap med kjernekompetanse innenfor arbeidsplasservice, sikkerhet, renhold, telefoni, eiendomstjenester samt dokumenttjenester. Selskapet omsetter for ca. 1 000 MSEK og har 1 300 ansatte primært i Sverige, men også i Norge, Finland og Danmark. 

- Addici er et veldrevet selskap som kompletterer Coors virksomhet godt, først og fremst innen integrerte serviceleveranser til små og mellomstore kunder, sikkerhetstjenester samt telefoni- og dokumenttjenester. Vi er svært glade for den kompetansen vi får gjennom dette oppkjøpet, og håper å kunne bidra til en fortsatt utvikling av selskapets kunder og medarbeidere, sier Mats Jönsson, konsernsjef for Coor Service Management. 

Oppkjøpet er avhengig av godkjenning fra konkurransemyndighetene i Sverige og Norge. Partene regner med at handelen vil være sluttført i løpet av desember måned. 

- Addici har tidligere hatt en del lønnsomhetsproblemer som nå er løst, og det innebærer at det er rett tid for å finne en mer langsiktig eierløsning for selskapet. Coor Service Management er et stabilt og velrenommert serviceselskap som kommer til å kunne fortsette å utvikle Addicis virksomhet, medarbeidere og kunder på en veldig god måte, sier John Dueholm, styreformann i Addici, som i dag eies av Danske Bank.

- Vi har bygd opp en virksomhet som vi er utrolig stolte over. Som en del av Coor kommer vi til å kunne fortsette å utvikle serviceleveransen vår, og det føles godt, sier Rikard Wannerholt, adm.dir. i Addici.