Coor i Danmark skal levere integrerte servicetjenester til det danske politiet

Etter et offentlig anbud har politiet i Danmark valgt Coor Service Management som leverandør av en helt integrert serviceløsning av facility management-tjenester. Det er første gangen det velges en landsdekkende løsning for politi- og påtalemyndighetene i Danmark. Gjennom avtalen får Coor 250 nye medarbeidere og ca. 14 000 servicebrukere.

Kontrakten er på et tresifret årlig millionbeløp og omfatter blant annet servicetjenester som renhold, kantinedrift, post, bilservice for 2 200 biler, håndtering av hittegods, bygningsvedlikehold og arealforvaltning ved 250 kontorbygg. Kontrakten, som er på fem år, starter i september. Drøyt 250 medarbeidere, primært fra politiet, vil tilbys en stilling i Coor.

- At politiet valgte oss til denne oppgaven ser jeg som et bevis på og erkjenning av vår kompetanse innen store og komplekse løsninger. Vi kan tilføre verdi gjennom synergier og optimere virksomheten gjennom intelligente serviceløsninger, sier Jørgen Utzon, adm.dir. for Coor i Danmark.

Avtalen med politiet er nok en stor avtale for Coor i Danmark, som i løpet av fjoråret startet en lignende avtale med DR (Danmarks Radio). Med den nye avtalen blir Coor den største danske leverandøren av integrerte servicetjenester og befester dermed sin posisjon som spesialist på komplekse servicevirksomheter.

- Jeg gleder meg til å hilse de nye medarbeiderne velkomne og ser frem mot samarbeidet med politiet. Coor skal sikre en fortsatt høy service og samtidig skape de nødvendige besparelsene, slik at politiet får frigjort ressurser til sin kjernevirksomhet, sier Jørgen Utzon. Avtalen begynner å gjelde etter ordinær prøvetid.

For mer informasjon, kontakt:

Mats Jönsson Konsernsjef, Coor Service Management +46 8 553 950 50
mats.jonsson@coor.com

Jørgen Utzon adm.dir., Coor Service Management i Danmark
+ 45 23 63 71 78 jorgen.utzon@coor.com