Ny avtale med Statoil i Sverige og Danmark

Siden 2009 har Coor hatt ansvaret for serviceleveransen ved Statoils kontor i Harstad. Nå utvides samarbeidet gjennom en ny avtale. Coor skal utvikle og levere servicetjenester til Statoils kontor i Stockholm, to kontorer i København og et raffineri i Kalundborg (Danmark).

Den nye avtalen har en verdi på 40 MSEK per år, og løper over tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Blant servicetjenestene er eiendomsdrift, post, resepsjon, renhold, kantinedrift, konferanseservice med mer. Avtalene løper fra 1. juni.

- Vi er utrolig glade for å få ytterligere tillit fra Statoil. At Statoil velger Coor i hele Skandinavia innebærer at vi sammen kan utvikle mer standardiserte servicenivåer, arbeidsmåter og oppfølgningsrutiner som gir Statoil en mer effektiv og oversiktelig servicevirksomhet, sier Mats Jönsson, konsernsjef og VD for Coor Service Management.

Om du har spørsmål

Kontakt Jørgen Utzon (+45 23 63 71 78) som har vært ansvarlig for kontraktsforhandlingene, eller
adm. direktør i Coor Norge, Freddy Eriksen ( +47 67 57 71 55).

Kontraktssjef i Danmark blir Thor Poulsen og kontraktssjef i Sverige Fredrik Håkanson.