Banebrytende kontrakt til Coor

Coor Service Management har fått i oppdrag å utvikle og levere eiendoms- og arbeidsplasservice (FM-tjenester) til Nya Karolinska sjukehuset i Solna (NKS). Kontrakten varer til og med 2040, og har en totalverdi på ca. 7,4 Mrd SEK.

Stockholm fylke har kjøpt inn finansiering, konstruksjon og bygg, samt drift og vedlikehold over en tidsperiode på 30 år, som et såkalt OPS-prosjekt (offentlig-privat samarbeid). Selskapene Skanska, Innisfree og Coor samarbeider om prosjektet, og Coor står for hele serviceleveransen.

- Dette er den mest banebrytende og viktige avtalen som har blitt tegnet i vår bransje på over ti år. Det at vi er med og påvirker konstruksjonen, og i tillegg til den lange kontraktstiden, gjør at vi kan planlegge leveransen og ta mer langsiktige beslutninger enn normalt. Det betyr at det nye sykehuset vil få en mer kostnadseffektiv, kvalitetssikker og miljøvennlig serviceleveranse, sier Mats Jönsson, konsernsjef i Coor Service Management.

Fra og med 2012 kommer Coor til å ha ansvar for koordinering, utvikling og levering av et flertall servicetjenester. Det innebærer drift og vedlikehold av eiendommene, sikkerhetsløsninger/bevoktning, energitjenester, parkeringstjenester, rengjøring, logistikk, kantiner, posthåndtering, konferanseservice og kundetjenester. Coor regner med å ansette ca. 250 personer i den nye kontrakten.