Ny rekordomsetning for Coor Service Management i første kvartal 2008

Omsetningstallene for Coor Service Management i Norge viser nok en gang en kraftig økning. Første kvartal i år økte omsetningen med 28,8 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor, til 153,3 MNOK. EBITA marginen var på 9 prosent mot fjorårets 10 prosent.

- De gode resultatene for første kvartal bekrefter at vi fortsatt opplever sterk vekst, sier administrerende direktør Freddy Eriksen i Coor Service Management. Nytt i år er blant annet kontrakten med Telenor Eiendom som Coor overtok ved nyttår.

- Vi er i rute også med planene fremover. Siste tilskudd er kontrakten med SAS Facility Management, som vi overtar 2. juni, inklusive 43 personer, sier Freddy Eriksen.

- Det er også med stor glede jeg kan fortelle om at vi nå har vi undertegnet en avtale med skadeserviceselskapet Reno om overtagelse av majoriteten av aksjene i selskapet, forteller Freddy Eriksen. Reno opererer innen skadeservice i Østlandsområdet, med base i Brumunddal og datterselskap i Buskerud. Selskapet har 32 ansatte og hadde en omsetning på ca. 30 MNOK i 2007. Overtagelsen av Reno vil også skje den 2. juni. Coor Service Management styrker dermed sin posisjon innenfor skadeservice, hvor selskapet fra før eier majoriteten av aksjene i skadeserviceselskapet RSS.

Tjenestene Coor leverer er drift og videreutvikling av det som ikke er kjernevirksomheten i andre bedrifter og virksomheter. Dette er tjenester som forvaltning, vedlikehold, utleie av eiendom samt kantinedrift, renhold, sikkerhet, interntjenester o.l. Tjenesten er også kjent som integrerte servicetjenester eller service management.

Store krav til økt lønnsomhet både i privat næringsliv og i offentlig virksomhet bidrar til at stadig flere velger å overføre ikke-kjerneaktivitet til Coor.

- Selskapene kan oppnå resultatforbedringer opp mot 20 prosent takket være våre arbeidsmetoder og store innkjøpsvolum, sier Freddy Eriksen. - Dette gir positive utslag på resultatene for kundene, i tillegg til økt fleksibilitet.

Bildetekst: - Også det offentlige kan oppnå store besparelser ved å outsource støttefunksjonene, fremholder Freddy Eriksen, som rapporterer rekordtall etter første kvartal.

  1. kvartal 2007 1. kvartal 2008 %-vis økning
Omsetning 119,0 153,3 28.8
EBITA-margin 10 9  

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte:

Adm.direktør for Coor Service Management, Freddy Eriksen Mobil 907 88 203 freddy.eriksen@coor.com