Coor-vekst - 36 prosent første halvår

Omsetningen for Coor Service Management i Norge første halvår endte på 338,7 millioner. Dette er en økning på over 36 prosent sammenlignet med fjoråret.

- Vi opplever fortsatt sterk vekst i Norge, noe disse gode resultatene viser, forteller administrerende direktør, Freddy Eriksen. - Den gode utviklingen fra 2007 til 2008 skyldes til dels nye kontrakter med Telenor Eiendom, SAS og Ericsson, og til dels god utvikling på eksisterende kontrakter hvorav de største er DNV, ROM Eiendom og EDB Business Partner.

Selskapet har også hatt en god utvikling innen skadesanering hvor datterselskapet Renhold-Skade-Sentralen as i Bergen bidrar med ca. 120 millioner i årsomsetning, sier Freddy Eriksen.

  1. halvår 2007 1. halvår 2008 Endring i %
Omsetning 247,9* 338,7* 36,6 %
EBITA-margin 9,00 % 8,80 %  

* Tall i MNOKØnsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte:

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte:

Adm. direktør for Coor Service Management, Freddy Eriksen
Tlf: 907 88 203, freddy.eriksen@coor.com