Coor sikret prestisjekontrakt med NHO

Coor Service Management har inngått avtale med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) om drift- og vedlikeholdstjenester på om lag 30.000 m2 i Næringslivets Hus.

Coor Service Management har signert kontrakt med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) i forbindelse med NHOs innflyttning i nyrenovert bygg i Middelthunsgate 27 i Oslo, det såkalte Næringslivets Hus. Avtalen, som er 5-årig (3-årig for servicetjenester), omfatter drift- og vedlikeholdstjenester på omlag 30.000m2 samt resepsjon, sentralbord, sikkerhet og brannverntjenester.

Avtalen har en årlig verdi på 5-7 millioner, men med opsjonsperioder kan avtalen løpe i inntil 15 år.

- For Coor er dette et prestisjeoppdrag som gir oss muligheten til å vise oss mot et bredt spekter av store norske bedrifter, sier Freddy Eriksen.

- NHO har i likhet med øvrige Coor-kunder et sterkt merkenavn som vil bidra til at kjennskapen til Coor fortsetter å vokse i det norske markedet. Sett i lys av en meget bred anbudsforespørsel, hvor mange parter var involvert, er det også svært gledelig at Coor endte opp som leverandør av disse tjenestene, avslutter Eriksen.

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte:

Adm.direktør for Coor Service Management,
Freddy Eriksen
Tlf: 907 88 203
freddy.eriksen@coor.com