Coor med rekordfart inn på det norske marked

Coor Service Management har posisjonert seg med rekordfart i det norske markedet. Selskapet har spesialisert seg på å effektivisere servicefunksjonene på kontorer, eiendommer, produksjonsanlegg og i offentlig virksomhet. Coor startet i Norge i 2004 og har i disse tre årene hatt en økning i omsetningen fra 20 millioner kroner til 516 millioner. Flere og flere selskap ser at det er store penger å spare på å konsentrere seg om egen kjernevirksomhet og outsource støttefunksjonene.

I løpet av tre år har Coor Service Management i Norge økt sin omsetning med formidable 2.546 %. Det startet med 19,1 millioner kroner i 2004, økte til 151,6 millioner i 2005, 331,1 millioner i 2006, mens 2007 viser en omsetning på 516,1 millioner og et resultat på 43,6 millioner.

Tjenestene Coor leverer er drift og videreutvikling av det som ikke er kjernevirksomheten i selskapene. Dette er tjenester som forretningsførsel, vedlikehold, utleie av eiendom samt kantinedrift, renhold, trykkeri, sikkerhet, intern-tjenester o.l. Tjenesten er også kjent som Facility Management eller Service Management.

- Disse tjenestene har det vært et stort marked for i de andre nordiske landene, og Norge kommer nå etter for fullt, sier Freddy Eriksen, administrerende direktør i Coor Service Management. – Vår eventyrlige omsetningsøkning skyldes både større marked og at vi vinner en stadig større del av dette markedet.

Krav til økt lønnsomhet

- Hovedårsaken til at stadig flere velger å kjøpe ikke-kjerneaktivitet, er store krav til økt lønnsomhet både i privat næringsliv og i offentlig virksomhet. Våre kunder oppnår resultatforbedringer på opp mot 20 prosent takket være godt utviklede arbeidsmetoder og store innkjøpsvolum som også gir positive utslag på resultatene.

På denne måten kan selskapene konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, mens våre ansatte opplever det som meget verdifullt å utføre kjernevirksomheten i vårt selskap.

Store besparelser for det offentlige

- Også det offentlige kan oppnå store besparelser ved å outsource støttefunksjonene, fremholder Freddy Eriksen. - Ofte er medarbeiderne redd for at arbeidsplasser skal gå tapt, men vi ser at vi tvert i mot sikrer arbeidsplasser og utvikler medarbeiderne. Tilbakemeldingen fra våre medarbeidere er at dette også er en god løsning for dem. Spesielt helsesektoren i Norge kan raskt spare mye penger ved en fornuftig bruk av ekstern hjelp, og der mener vi Coor kan bidra positivt med våre arbeidsmetoder.

Ønsker du ytterligere opplysninger kan du kontakte:

Adm.direktør for Coor Service Management, Freddy Eriksen
Mobil 907 88 203
Telefon 67 57 71 55 (direkte)
freddy.eriksen@coor.com