Norwegian Property velger Coor

Nordens største børsnoterte eiendomsselskap, Norwegian Property, har inngått avtale med Coor Service Management på forvaltning, drift og vedlikehold på tre av selskapets eiendommer i Oslo.

Avtalen med Coor Service Management er et pilotprosjekt over tre år. Eiendomsmassen er på 66.000 kvadratmeter.
– Eiendomsmarkedet går i retningen av større og mer profesjonelle aktører. Norwegian Property er en ledende aktør og ser store muligheter for samordning og effektivisering innen forvaltning, drift og vedlikehold av bygg. Da er det naturlig å bruke en av de største etablerte aktørene for å se på gevinstene av å sette ut dette arbeidet samlet, sier Eiendomsdirektør Aili Klami i Norwegian Property.

Norwegian Property har i dag en total eiendomsmasse på omkring 1.5 millioner kvadratmeter i Norden.
– Som det største nordiske service management-selskapet arbeider vi med å etablere strategiske samarbeid med mellomstore og store eiendomsselskaper i regionen. Våre systemer og løsninger sikrer høy kvalitet og besparelser på forvaltning og drift av eiendommene. Derfor er vi stolt over at en av de største i Norden nå har valgt oss som leverandør for enkelte av sine eiendommer, sier administrerende direktør Freddy Eriksen i Coor Service Management.

I forbindelse med avtalen har Coor innledet et strategisk samarbeid med Eiendomshuset Malling & Co, som vil stå for deler av avtalen som underleverandør.

Coor er den ledende tilbyderen av profesjonelle servicefunksjoner i Norge. Selskapet leder, utvikler og effektiviserer disse i større virksomheter.

– Vi er dedikert og fokusert på å ta ansvar for og utvikle servicefunksjonene for mellomstore og store virksomheter. Vi utfører alle de servicetjenestene selskaper trenger som støtte for kjernevirksomheten

– for eksempel eiendomsdrift, sikkerhetsløsninger, post- og resepsjonstjenester, renhold og kantinedrift, sier Freddy Eriksen.

Coor Service Management har blant annet Norwegian Property, Arcus, Det Norske Veritas, Skanska, Rom Eiendom, Ericsson, Skattedirektoratet og EDB Business Partner som kunder i Norge.

For ytterligere informasjon:

Administrerende direktør Freddy Eriksen, Coor Service Management, tlf: 67 57 71 55 / 90 78 82 03, e-post: freddy.eriksen@coor.com

Kommunikasjonssjef Trygve Strand, Coor Service Management, tlf: 92 85 15 34, e-post: trygve.strand@coor.com

Facility Services Manager Svein Olav Skaar, Norwegian Property, tlf: 90728608, e-post: sveolsk@norwegianproperty.no