Coor Service Management undertegner omfattende avtale med SEB

Som en av de første svenske bankene velger Skandinaviska En-skilda Banken AB (SEB) å legge ut store deler av sin forret-ningsstøttende arbeidsplass- og eiendomsservice i hele Sverige til en ekstern serviceleverandør.

SEB, et av Nord-Europas store finansielle konsern, har undertegnet en av-tale med Coor. Avtalen innebærer at Coor skal samordne, utvikle og levere servicetjenester til bankens 194 kontorer og eiendommer over hele landet, noe som tilsvarer en verdi på drøyt 80 MSEK pr. år.

- Denne avtalen er banebrytende ettersom SEB er en av de første bankene i Sverige som velger å legge ut sitt behov for servicetjenester til en spesia-list på integrerte serviceløsninger. Vi er svært glade for denne tilliten, og tolker det som en bekreftelse på at markedet verdsetter den kontinuerlige utvikling som vi kan tilby over tid. Vi ser frem til oppgaven i nært samarbeid med SEB å samordne, utvikle og ta hånd om deres internservice, slik at den støtter deres kjernevirksomhet på best mulig måte, sier Ulf Wretskog, kontraktsjef i Coor Service Management.

Avtalen innebærer at samtlige servicemedarbeidere, dvs. ca. 50, i Stockholm, Göteborg og Malmö kommer til å bli tilbudt ansettelse i Coor.

Avtalen omfatter eiendoms- og arbeidsplass-service som for eksempel re-sepsjons-, konferanse-, sikkerhets-, post- og varehåndtering, eiendoms-skjøtsel, eiendomsadministrasjon, renhold samt kantiner. Avtalen vil gjelde fra og med 3. desember.