NSB og Coor Service Management inngår service management avtale

Coor Service Management, Nordens største aktør innen service management, overtar fra 1. juni 2006 ansvaret for drift og vedlikehold av eiendommene til NSBs eiendomsselskap ROM.

NSB-avtalen innebærer leveranse av drift- og vedlikehold av NSBs bygningsmasse. Arbeidet omfatter ca. 1.100 bygninger, på til sammen ca. 730.000 m2, over hele landet. Med avtalen vil Coor Service Management være representert i hele landet, og styrke sin tilstedeværelse i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand. Som et ledd i avtalen overtar Coor arbeidsgiveransvaret for 67 ansatte.

NSB har også tidligere satt ut drifts- og vedlikeholdstjenester og forvaltning av bygningsmassen. Nå overtar NSBs datterselskap ROM selv forvaltningen av bygningsmassen

- Dette er et strategisk viktig valg for ROM, sier administrerende direktør Pål Berger i ROM.
- Ved å ta tilbake eiendomsforvaltningen blir ROM et fullskala eiendomsselskap som tar hånd om hele verdikjeden fra idéutvikling til utleie og transaksjon. Drift og vedlikehold blir derimot ivaretatt gjennom avtalen med Coor. Etter en helhetsvurdering ble Coor valgt som beste tilbyder. I tillegg til at Coor står for en sterk faglig leveranse, er det avgjørende for oss at de ansatte blir godt ivaretatt, understreker Berger.

Coor Service Management har nå over 250 ansatte i Norge, og vil omsette for rundt 400 millioner kroner i 2006. Selskapet har det siste året blant annet inngått avtaler om å ta ansvaret for støttefunksjoner med EDB Business Partner, Det Norske Veritas og Arcus-Gruppen.

– Å få ansvaret for drifts- og vedlikeholdstjenester til ROM er en meget interessant jobb, som vi nå ser fram til å begynne på. Vår spisskompetanse er å lede, utvikle og effektivisere forretningsstøttende servicefunksjoner i mellomstore og store virksomheter i både privat og offentlig sektor, der dette ikke er en del av våre oppdragsgiveres kjernevirksomhet. Avtalen med NSB gjør at vi øker vår tilstedeværelse i Norge betydelig og styrker vår markedsposisjon ytterligere. Vi ligger nå godt foran den planen vi la opp for Norge, da vi etablerte oss her i 2004. Det viser at markedet for våre tjenester er mer modent enn vi så den gang, sier konsernsjef Mats Jönsson i Coor Service Management AB.

For mer informasjon, kontakt:

Carl Dahlén, viseadministrerende direktør, Coor Service Management AS,
tlf: 91 87 11 38, e-post: carl.dahlen@coor.com

Bjørn W. Birkelund, forvaltningsdirektør ROM eiendomsutvikling AS,
tfn 916 52200

Trygve Strand, kommunikasjonssjef, Coor Service Management AS,
tlf: 92 85 15 34, e-post: trygve.strand@coor.com

Om Coor Service Management:

Coor Service Management er Nordens største aktør innen service management. Selskapet er spesialisert på å lede, utvikle og effektivisere forretningsstøttende servicefunksjoner på kontor, produksjonsanlegg og i offentlig virksomhet. Kundene omfatter blant annet Arcus, ROM, Det Norske Veritas, Asker kommune, Esbo Stad, DHL, EDB Business Partner, Volvo, Philips, Pfizer Health, SAAB, Scania, Skanska, E.ON og Landstinget i Östergötland. Coor Service Management har mer enn 3.000 medarbeidere, primært i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Selskapet er eid av investeringsselskapet 3i. Konsernets årlige omsetning er på 3,2 milliarder kroner. Den norske virksomheten eies i felleskap av Coor Service Management AB og Det Norske Veritas.

Om eiendomsvirksomheten i NSB:

ROM eiendomsutvikling as og NSB eiendom as utgjør eiendomsvirksomheten I NSB AS og har samme administrative ledelse. Porteføljen har et utviklingspotensiale på ca 2 mill kvm hvorav ca 500 000 kvm utvikles i samarbeid med andre eiendomsselskaper. Dagens eiendomsportefølje utgjør ca 730 000 kvm. Selskapet er i ferd med å gå over til en mer aktiv eierstrategi, blant annet ved å ta tilbake forvaltningen av egne eiendommer fra 1. juni. Teknisk drift vil fra samme dato kjøpes fra Coor. Fra 2001 – 2006 har Aberdeen Property Investors hatt et forvaltnings- og driftsoppdrag oppdrag for ROM og NSB eiendom. For mer informasjon, se www.romeiendomsutvikling.no