Coor kjøper aksjemajoriteten i Renhold-Skade-Sentralen as

Coor Service Management, Nordens største aktør innen service management, kjøper aksjemajoriteten i det Bergens-baserte konsernet Renhold-Skade-Sentralen as. Konsernet har rundt 130 ansatte og en omsetning på rundt 100 millioner kroner i 2006.

Renhold-Skade-Sentralen as har hovedkontor i Bergen, og er majoritetsaksjonær i virksomheter i Sandnes, Haugesund og Alta. Selskapet tilbyr rengjørings- og skadesaneringstjenester og drift- og vedlikehold av eiendommer.og.

– Oppkjøpet av Renhold-Skade-Sentralen as er et ledd i vår strategi om å bli den ledende aktøren i det norske markedet. Tidligere har vi inngått avtaler med større, norske selskaper om outsourcing av støttefunksjoner i selskapene. Renhold-Skade-Sentralen tilbyr tjenester innen flere av våre produktområder, har en god medarbeiderstab, leverer bra resultater, og forsterker vår posisjon på vestlandet, spesielt i Bergen, sier konsernsjef Mats Jönsson i Coor Service Management.

Administrerende direktør Jostein Ekrem i Renhold-Skade-Sentralen vil fortsatt sitte på eiersiden sammen med de nye eierne.
– Vi er meget fornøyd med å få inn Coor Service Management som hovedeier i selskapet. De har en solid norsk og nordisk organisasjon, med spisskompetanse på avdelinger som tilbyr støttetjenester. Deres kunnskap og erfaring vil med sikkerhet bidra til at vårt selskap utvikler seg videre under Coor-paraplyen, sier Ekrem.

Renhold-Skade-Sentralen as eier Renhold-Skade-Sentralen as og Vaktmestersentralen as i Bergen og er medeier i Renhold-Skade-Sentralen as i Sandnes, Haugesund og Alta.

Renhold-Skade-Sentralen as har ca. 130 ansatte og vil omsette for rundt 100 millioner kroner i 2006.

Coor Service Management er Nordens største aktør innen service management. Selskapet er spesialisert på å lede, utvikle og effektivisere forretningsstøttende servicefunksjoner på kontor, produksjonsanlegg og i offentlig virksomhet.
– Vår norske virksomhet har hatt en betydelig vekst siden etableringen. Og vi forventer en betydelig veksttakt også i årene som kommer. Kjøpet av aksjene i Renhold-Skade-Sentralen as vil styrke vårt kundenettverk betydelig, sier konsernsjef Mats Jönsson.

Coor Service Management har blant annet Arcus,Det Norske Veritas, Skanska, NSB, Asker kommune og EDB Business Partner som kunder i Norge.

For ytterligere informasjon:

Mats Jönsson, Konsernsjef I Coor Service Management, tlf: +46 8 553 959 50

Carl Dahlén, viseadministrerende direktør, Coor Service Management AS, tlf: 91 87 11 38, e-post: carl.dahlen@coor.com

Jostein Ekrem, administrerende direktør i Renhold-Skade-Sentralen as, tlf: 55 90 05 00, e-post: jostein.ekrem@rss.no

Kommunikasjonssjef Trygve Strand, tlf: 92 85 15 34, e-post: trygve.strand@coor.com