Hvorfor klimaregnskap – og hva er det?

Myndighetene vil kreve klimaregnskap på byggeplassen. Men hva med krav til klimaregnskap når bygget er i drift?

Kontakt oss i dag!

Er kontoret en klimaversting?

Ifølge Arbeidsmiljøportalen jobber 900.000 personer i Norge på kontor. Det er nesten en tredjedel av hele den norske arbeidsstyrken. Det samlede potensialet for kutt i klimautslipp fra norske kontorer er betydelig.

Facility Management-selskapet Coor har utviklet et klimaregnskap som kartlegger klimautslippene forårsaket av egen serviceleveranse, og i dag står selskapet klar til å hjelpe sine kunder med reduksjon av klimautslipp. Regnskapet fra serviceleveransen kan kundene benytte som en del av sin egen klimarapportering. 

Kontoret er ikke fullt så klimavennlig som mange kanskje tror. Alt vi omgir oss med en dag på kontoret har et klimaavtrykk. Problemet er at de færreste vet hva et kontor gir av klimaavtrykk. Kontroll på utslippstallene er blitt et konkurransefortrinn, og stadig flere bedrifter møter krav om klimaregnskap og dokumenterte utslippskutt fra større innkjøpere. De færreste klarer selv å beregne hvor mye utslipp som kommer fra kontordriften.

Dette er eksempler på hva som bidrar til klimautslipp på kontoret:

  • Mat i kantinen (kjøtt er klimaverstingen)
  • Transport av varer til og fra kontoret
  • Kaffemaskinen
  • Hygienemateriale
  • Ventilasjon
  • Kontormøbler
  • Renhold
  • Maling
  • Heiser
  • Kontorrekvisita

Klimatall fra kontordrift

Klimatallene fra kontordrift er bare ett av mange eksempler på hvor vanskelig det er for enkeltbedrifter å få oversikt over sine reelle utslipp. Bare i Coor sine klimaregnskap er det 1500 forskjellige utslippskategorier. Dette viser tydelig hvor viktig det er at leverandører rapporterer oppover i kjeden, slik at denne jobben ikke må gjøres dobbelt for hver eneste bedrift. Bedriftene må bli mye flinkere til å kreve klimatall av sine leverandører i anbudsfasen.

Coor leverer alle tjenester innen Facility Management, der hovedtjenestene er eiendoms- og kontordrift, renhold og kantinetjenester. Selskapet har forpliktet seg til store utslippskutt gjennom Science Based Targets Initiative. De kortsiktige målene ble validert i 2022 og konsernet venter nå på godkjenning av det langsiktige målet – å bli klimanøytrale innen 2040.