Resepsjonisten – bedriftens ansikt utad

Som resepsjonsmedarbeider sørger du for å skape attraktive, velfungerende og effektive kontorarbeidsplasser for våre kunder. Resepsjonisten sørger blant annet for at de besøkende får et profesjonelt møte i resepsjonen, at de ansatte får fornyet sine ID-kort og at det alltid finnes papir i kopimaskinen.

Workplace header | Coor