Fagbrev på jobb

Ansatte i Coor kan søke om å ta fagbrev på jobb - samtidig som de jobber. Coor jobber proaktivt med å øke andelen av medarbeidere med bestått fagbrev, og ordningen gjelder foreløpig for institusjonskokk og byggdrifter.

Fagbrev

Med fagbrev i lommen stiller man sterkere på fremtidens arbeidsmarked fordi krav til formell kompetanse er økende både fra kunder og myndigheter. Samtidig blir man enda tryggere i rollen sin og får ny, oppdatert kompetanse. 

Stortinget godkjente i vår en ny modell for opplæring der det er mulig å ta fagbrev mens man står i jobb. Målet er at flere voksne skal ta utdanningen samtidig som de kan beholde lønnet arbeid og får opplæring i arbeidstiden.

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og som har noe praksis, men som har behov for veiledning og opplæring før de kan gå opp til fagprøven. Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget, og til gjennomføring av eksamener og fag- eller svenneprøven, som for lærlinger eller praksiskandidater.

Les mer om ordningen her.