"Jeg får jobbe selvstendig med det som interesserer meg mest"

Mattias Sandquist vant Årets forbedring i 2022 i Swedish Coor Awards. Han jobber som driftstekniker med ansvar for kjøling og oppvarming ved Icas 100.000 m2 store lager i Helsingborg og motiveres av å kontinuerlig finne nye og forbedrede løsninger.

Työnantajakuvaus - Mattias Sandquist kuva

Mattias Sandquist vant Årets forbedring i Swedish Coor Awards for sin klimasmarte tekniske løsning utviklet for Icas kjølelager. Løsningen reduserer behovet for elektriske kjølekompressorer ved å bruke kald uteluft som reduserer det totale energiforbruket. Innovasjonen ble satt stor pris på av kunden og juryen.

Hvordan kom du frem til denne løsningen?
– Potensialet for å bruke utetemperaturer til å kjøle ned systemet har alltid vært der, men ingen hadde klart å få det til å fungere til dags dato. Jeg har erfaring og elsker å løse problemer, så jeg dykket dypt inn i teknologien for å finne en løsning. Her på Ica-lageret satser vi sterkt på energieffektivisering og optimalisering av driften.

Mattias Sandquist har jobbet på Icas lager i Helsingborg i snart fem år. Lageret dekker mer enn 100 000 m2, inkludert et stort kjøle- og fryseanlegg. Mattias har tidligere jobbet for et annet selskap, og Coor overtok driften og ledelsen av det anlegget i 2019.

Hva innebærer arbeidet ditt?
- Som driftstekniker med ansvar for kjøling og oppvarming er jobben min å sørge for at alt fungerer, arbeidet mitt innebærer daglige inspeksjoner, vedlikeholdsplanlegging og optimalisering av driften.

Trives du med jobben din?
- Jeg trives veldig godt i jobben min. Anlegget er stort og komplekst, og vi fokuserer sterkt på driftssikkerhet og energieffektivitet. Jeg har alltid vært veldig interessert i energi og teknologi, og Coor har et bredere perspektiv enn mange andre selskaper jeg har jobbet for tidligere. For eksempel arrangerer Coor møter med driftsteknikere fra andre anlegg, der vi diskuterer hva som fungerer på de forskjellige anleggene, hvilke løsninger som prøves ut og deler tips og ideer.

Mange av Coors ansatte synes det innovative klimaet er noe av det beste med å jobbe i Coor. Er du enig?

- Ja, det er jeg. Jeg kan bare snakke for meg selv, men det er avgjørende for min personlige utvikling å få muligheten til å jobbe med nye løsninger. Hos Coor jobber vi med forbedringer på en veldig strukturert måte – det er en prosess man følger. Hvis man har et forslag til forbedring, legger man det inn i vårt rapporteringssystem og det blir deretter presentert for kunden. Mitt forslag om frikjøling på Icas kjølelager var det ingen diskusjon om løsningen skulle implementeres eller ikke, bare mange smil og takknemlighet fra Ica.

Hva er det beste med jobben din?
- Jeg får jobbe selvstendig med det som interesserer meg mest, teknologi. Det at Coor er så fremtidsrettet er også flott, vi ønsker alltid å bli bedre.