Utvikle deg i den retningen du ønsker

De ansatte i Coor kommer fra mange ulike kulturer og bakgrunner, noe som reflekterer både kundene våre og samfunnet for øvrig. Vi ser på medarbeiderne våre som vår mest verdifulle ressurs; vi blir bedre, mer lønnsomme og mer innovative med flere perspektiver i bedriften. Mesteparten av all læring foregår i hverdagen.
Du og kollegaene dine lærer av hverandre når dere deler kunnskapen deres, får utfordrende oppgaver og løser problemer sammen. Hos oss finner du nettverk, mentorprogram og en innarbeidet kultur for stadig forbedring. Men vi tilbyr også våre ansatte en kontinuerlig utvikling, ikke minst i form av e-læring og gamification i tillegg til et omfattende utvalg av fysiske kurs.

fem medarbejder der snakker sammen i et mødelokale

Opplæring og kurs

Noen ganger får vi satt litt ekstra fart på læringen ved å fokusere og sette av tid til å utvikle kunnskap og ferdigheter innen et spesifikt område – da passer opplæring/kurs hvor eksperter underviser og hjelper deg med å vokse.
Nedenfor er et utvalg av våre kurs:

To mandlige elektriker der aflæser elmåleren

Onboarding

Alle som begynner å jobbe i Coor går gjennom et introduksjonsprogram. Du lærer hvordan du jobber trygt, og hvordan du jobber for å levere kvalitet. Men introduksjonsprogrammet er bare begynnelsen på den utviklingen vi skal gjennom sammen. Når du begynner å jobbe vil du etter hvert finne ut hva du trenger å lære mer om, og kanskje hvilke nye områder du ønsker å utvikle deg innenfor.

Workplace header | Coor

Ledere og mellomledere

Vi i Coor synes selv vi har de beste lederne. De er engasjerte, inspirerende og motiverende. Vi tror at du kan utvikle deg både som person og kollega. En jobb i Coor betyr en mulighet til å få mer ansvar for deg som viser nysgjerrighet og glede ved å lære og levere. Flere av lederne våre har startet sin karriere på jobb ute hos kundene.

Coor Business School

Coor Business School tilbyr opplæring for våre ledere og spesialister, så de kan vokse og dele sin kunnskap om hvordan vi kan bidra til Coors fortsatte suksess. Vi ser det også som en mulighet til å styrke vårt interne nettverk. Kurset varer i tre dager og settes stor pris på.

Anna carin | Coor
En mandlig rengøringsmedarbejder der går i gang med at gøre rent

Coor Service School

Med Coor Service School får de ansatte muligheten til dele og utvide sin kunnskap på tvers av ulike kontrakter, regioner og forretningsenheter. I tillegg har vi som mål å skape et enhetlig syn på service og gi dybdeopplæring med fokus på vår tjenesteleveranse og kundeservice.