Søke

Utvikle deg i den retningen du ønsker

Våre ansatte kommer fra ulike bakgrunner, noe som reflekterer både kundene og samfunnet for øvrig. Det er en av våre største fordeler; de mange perspektivene gjør oss bedre, mer lønnsomme og mer innovative. Derfor har vi flere prosjekter som skal bidra til vekst hos vår aller mest verdifulle ressurs – folkene våre.

Coor Business School

Coor Business School tilbyr opplæring for våre ledere og spesialister, så de kan vokse og dele sin kunnskap om hvordan vi kan bidra til Coors fortsatte suksess. Vi ser det også som en mulighet til å styrke vårt interne nettverk. Kurset varer i tre dager og settes stor pris på.

Coor Service School

Med Coor Service School får de ansatte muligheten til dele og utvide sin kunnskap på tvers av ulike kontrakter, regioner og forretningsenheter. I tillegg har vi som mål å skape et enhetlig syn på service og gi dybdeopplæring med fokus på vår tjenesteleveranse og kundeservice.