Å være leverandør til Coor

Vi ønsker gode og langsiktige leverandørsamarbeid og stiller høye krav til våre leverandører.

Leverandørkvalifisering

Vi foretar en grundig leverandørkvalifisering basert på leverandørens:

  • tekniske kapasitet
  • økonomiske kapasitet
  • organisatoriske kapasitet
  • totale leveransekapasitet
  • bærekraftige fokus

Vurderingen foretas i forbindelse med avtaleinngåelse. 

Startbank

Vi benytter Startbank som et verktøy i vår leverandørkvalifisering

Vi krever at alle våre leverandører av tjenester skal være godkjent i StartBANK når:

  • estimert årlig innkjøpsvolum overstiger NOK 100 000 ELLER
  • leverandøren vurderes som kritisk for Coor og/eller Coors kunder

Gjennom aktiv bruk av StartBANK vil vi redusere risiko for uønskede situasjoner, som kan oppstå ved bruk av useriøse aktører, og verne om vårt og våre kunders omdømme.

Mer informasjon får du på StartBANK sine  hjemmesider

Grønt punkt

Coor Service Management er kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. Som kontrollmedlem stiller vi krav til at våre norske leverandører er medlem i Grønt Punkt Norge, eventuelt tilsvarende ordning som rapporterer gjenvinning til Miljødirektoratet.


Leverandøroppfølging

Etter avtaleinngåelse gjennomføres regelmessige oppfølgninger av våre leverandører og leveranser for å sikre at leverandørene lever opp til kravene som ble lagt til grunn for samarbeidet.

Revisjon av våre leverandører

Coors leverandører er på anmodning forpliktet til å la seg revidere i regi av Coor, Coors sluttkunde eller en uavhengig tredjepart for egen regning. Coor benytter i stor grad Achilles for gjennomføring av revisjoner. Revisjoner som utføres av Achilles vil koste leverandørene kr 15 000 eks mva + eventuelle reisekostnader.

Betalingsbetingelser

Coors standard betalingsbetingelser for leverandører er 60 dager.