Vi kan hjelpe dere

Nå er det tid for Workplace Revolution - når vi starter fra brukernes behov, opplevelser og følelser, og sikrer attraktive, bærekraftige, velfungerende og hybride arbeidsplasser, optimalisert for fremtiden som allerede er her.

Kontoret i fremtiden må være mer enn bare et arbeidssted.

Det må være verdt å komme dit, fordi man vil - ikke fordi man må. Hvordan skaper vi en fysisk miljø som ikke bare gjør arbeidsdagen enklere, men livet generelt, og som gjør at folk som er der føler seg inspirert, vel og stolt? En plass som eksisterende ansatte ikke vil forlate, og som nye talenter gleder seg til å komme til?

 

Vi støtter deg uansett hvor du er i endringsreisen

Det er først når arbeidsgiveren forstår og tar utgangspunkt i medarbeidernes behov for arbeidsmiljø og tjenester at den positive endringen kan skje - på ordentlig. Når de som skal gjøre jobben på stedet er med og utformer framtidens arbeidsplasser.

Coor er med deg hele veien - fra forstudie og behovsanalyse til gjennomføring og oppfølging av strategiske arbeidsplassendringer. Og som servicepartner kan vi sikre oppfølging, medarbeidertilfredshet og stadig utvikling.

Vi hjelper deg å skape arbeidsplasser som er optimalisert for fremtiden som allerede er her.

 

Kontakt en arbeidsplass ekspert

GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors data- og sikkerhetspolicy.

Personvern policy 

Vi har oppdatert vår personvernpolicy for å gjøre det enklere for deg å forstå hvilken informasjon vi samler inn og hvorfor vi samler den inn. Vi har gjort disse oppdateringene på grunn av de nye databeskyttelsesreglene (GDPR) som trådte i kraft 25. mai i EU.

Samtykke til behandling av personopplysninger Personopplysningene vi samler, er data som du gir når du fyller ut et kontaktskjema eller abonnementsskjema på Coors nettsider. Dette er ditt fulle navn, din e-postadresse og ditt telefonnummer eller postadresse (hvis det er tilgjengelig).

Hva er formålet med behandlingen av dine personopplysninger? Dine personopplysninger trengs for å kunne sende deg det materialet du har uttrykt interesse for, det kan være pressemeldinger, nyheter og nyhetsbrev. Vi bruker også personopplysninger for å kunne kontakte deg personlig dersom du har fylt ut et kontaktskjema.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger? Behandling av dine personopplysninger er basert på at du har gitt samtykke til behandlingen. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å sende oss en e-post på nyheter@coor.com.

Informasjon om behandlingen av dine personopplysninger

Vi har gjort de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot blant annet tap eller ulovlig tilgang. Antallet personer som har tilgang til dine personopplysninger, er begrenset. Bare personer som er assosiert med den Coor-nettsiden du besøkte, og som har behov for å behandle dine personopplysninger i henhold til de ovennevnte formålene, vil ha tilgang til dine personopplysninger.

Vi kan også dele dine personopplysninger med andre selskapskonsern og leverandører og forretningspartnere som utfører tjenester på vegne av oss (for eksempel service teknikere fra forskjellige leverandører, for eksempel ved feilmelding om en kaffe maskin).

Dine personopplysninger kan overføres til et tredjeland, dvs. et land utenfor EU/EØS, i forbindelse med Coors bruk av skybaserte tjenester Office 365 som tilbys av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

Når Microsoft tilbyr Office 365-tjenester, så håndterer Microsoft kundedata (for eksempel e-post og filer) i datasentre innen EU (for tiden: Dublin (Irland) og Amsterdam (Nederland)). Men som en integrert del av å levere Office 365-tjenester, kan noen begrensede personopplysninger også behandles i tredjeland (for tiden blir slike opplysninger hovedsakelig behandlet i USA og i Canada). Microsoft har engasjert underentreprenører for slik databehandling utenfor EU og EØS.

For å oppfylle gjeldende databeskyttelseskrav har Coor gjennomført en databehandlingsavtale med Microsoft, og i tillegg inngått standardavtalevilkår ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alle Microsofts underentreprenører som behandler personopplysninger i forbindelse med Office 365-tjenestene er engasjert av Microsoft i samsvar med artikkel 11 i EU-modellklausuler.

Dine personopplysninger som brukes til serviceforespørsler lagres til vi ikke lenger trenger dem for å oppfylle din forespørsel.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke av dine personopplysninger som behandles om deg, og til å be om en kopi av denne informasjonen. Du har rett til å rette feilaktige personopplysninger om deg, og i noen tilfeller å be om sletting av dine personopplysninger (for eksempel hvis du trekker tilbake samtykket ditt). I tillegg har du rett til å protestere mot visse behandlinger av dine personopplysninger og å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting kan føre til at vi ikke kan oppfylle våre forpliktelser. Du har også rett til å motta dine personopplysninger i maskinlesbar form, og å sende disse dataene til en annen datakontrollør.

Hvis du har noen innvendinger eller klager med hvordan vi behandler dine personopplysninger, har du rett til å melde dette til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for vår behandling av personopplysninger.

Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger om deg, er du velkommen til å kontakte oss på nyheter@coor.com.