Kontaktinformasjon for leverandører

Ønsker du å bli leverandør av Coor?

Navn

Ansvar

Liv Salvesen

 

Innkjøpssjef

 • Sikkerhet og vakthold

Sonja Aasheim

 

 

 

 

Strategisk innkjøper

 • Renhold og restprodukter
 • Konsulenter og bemanning
 • Post, flytt og transport
 • Kontorservice
 • Profilering og arbeidsklær
Morten Johansen  Strategisk innkjøper

 • Eiendom og installasjoner
 • Brannsikkerhet
Oskar Hurley  Strategisk innkjøper
 • Kantine og næringsmiddel
 • IT og telefoni
 • Biladministrasjon og leasing
 • Avfallshåndtering
Mariel Olsen  Innkjøpskoordinator/support
 • Reiser, hotell og konferanse
 • Generell støtte