Teknisk ledelse Coor

Teknisk forvaltning

Coor har ansvar for teknisk forvaltning av omtrent  9 290 204 kvadratmeter bygninger og 4 645 152 kvadratmeter landeiendommer. Dette gjør oss til en av Nordens største aktører  innen dette feltet.

Kunnskap og erfaring

Vi hari inngående kunnskap og lang erfaring innen forvaltning og vedlikehold av de fleste typer eiendom, deriblant kontorer, produksjonsanlegg, skoler, sykehus og kjøpesentre. Våre kunder, huseiere og/eller leietakere er aktive i en mengde sektorer, og vi tilpasser drifts- og vedlikeholdsstrategien til de varierende behovene og forholdene.

Kontroll – gjennom hele livsløpet

Vi bruker et gjennomprøvd oppstartskonsept på nye forvaltnings- og vedlikeholdskontrakter, som dekker alle de viktigste områdene av en leveranse. Vi har stort fokus på kontraktsforståelse, kundens mål og behov samt eiendommens konstruksjon og tilstand. På denne måten kan vi raskt starte med å utarbeide forvaltnings- og vedlikeholdsplaner. Vår ambisjon er å se anlegget i et livsløpsperspektiv, da vil planene som utarbeides  ha en levetid minimum tilsvarende kontraktstiden. 
 
Alle bygninger og utstyr samt de tilknyttede forvaltnings- og vedlikeholdsaktivitetene legges inn i et vedlikeholdssystem for behandling og oppfølging av arbeidsordrer. Dette gjør det mulig å sikre effektiv planlegging og høy kvalitet i utførelsen av alle aktivitetene samt analysere og følge opp milepæler og KPI-er i leveransen.

Bred kompetanse

Mesteparten av forvaltnings- og vedlikeholdsarbeidet utføres av vårt eget personal. Vi skaffer oss god kunnskap om og erfaring fra eiendommene vi forvalter, og sikrer rask responstid ved feil og utbedringer. Våre forvaltnings- og vedlikeholdseksperter er også tilgjengelig for å bistå lokale ressurser, i tillegg samarbeider vi også med utvalgte underleverandører for å sikre kostnadseffektivitet hvor dette er aktuelt.

Ønsker du å vite mer om teknisk forvaltning?
Ta kontakt med