Eiendomsservice Coor

Skadekontroll og reparasjon

Alle arbeidssteder kan bli rammet av brann, oversvømmelse, vanninntrengning, farlig avfall på avveie, mugg, skadedyr eller innbrudd. Slik skade må håndteres av eksperter innen skadekontroll og renovering, noe Coor tilbyr.

Vi har mye erfaring og betydelig kompetanse i å bistå bedrifter, forsikringsselskaper og enkeltpersoner på en effektiv og profesjonell måte.

Vi påtar oss ansvaret for alt

Vi kommer raskt i gang med arbeidet med å sikre stedet mot ytterligere avbruddstap, og tar oss av forhold som innbefatter annen innvendig skade Vi rydder stedet som er rammet, enten skaden er forårsaket av vann, brann, kloakk, olje, parafin eller andre ting. Vi har også omfattende erfaring i asbestsanering. Etter at oppryddingen er ferdig, gjennomfører vi fullstendig gjenoppbygging og utbedring.

Sikker og pålitelige behandling

Våre fagfolk utfører skadekontrolloppdrag i henhold til gjeldende forskrifter og standarder for administrasjon, utstyr og dokumentasjon.

Døgnkontinuerlig tjeneste

Uhell inntreffer til alle tider, og derfor er tjenesten vår tilgjengelig døgnet rundt – hele året.