Energioptimalisering og effektivisering

Energioptimering og effektivisering

Vi tar i bruk vår unike og gjennomprøvde metodikk som hjelper kundene med å optimalisere energiforbruket. Dette fører til lavere kostnader og gir samtidig miljøgevinst. Coor kan hjelpe til med alt fra å skape en visjon og sette kundespesifikke mål til å gjennomføre energibesparende tiltak.

Unik og målrettet metodikk for energioptimalisering

Effektivt energiarbeid kan kun fungere ved at korrekt måling, statistikkanalyse, feilsøking, tilpassing av arbeidsmetoder, prosesser og partnerskap taes på alvor. Coor har utviklet en egen metodikk som støtter opp om kundens prosesser i energiarbeid. Denne metodikken er systematisk og anbefaler kunden å konkretisere energimål, samtidig som standarden settes for Coors egen målsetting.

Store energibesparelser

Energikostnadene utgjør ofte minst halvparten av driftsutgiftene til et kontor, rundt 70 % av driftsutgiftene til industrilokaler. Dette betyr at store besparelser oppnås ved langsiktig og systematisk arbeid med optimale tekniske anlegg.

Ekspertrådgivning

Coor har markedsledende energiekspertise, vi tilbyr kvalifisert rådgivningstjeneste innen flere områder

  • Strategisk utforming av visjoner og mål for miljøet, energibruken og kostnadene
  • Energioptimalisering av eksisterende anlegg vedrørende miljø, energibruken og kostnader
  • Energieffektivisering av anlegg i form av spesifikke energiprosjekter
  • Overvåking av energiforbruket, derunder rapportering av miljøpåvirkning

Energitjenester – en naturlig del av tjenestetilbudet

Ettersom Coor påtar seg hele ansvaret fra begynnelse til slutt i eiendomsforvaltningsprosessen og industritjenestene til mange av våre kunder, oppnås gode muligheter til å skape verdier for kundene. Dette gjøres ved at Coorpersonal på lokasjon innhenter informasjon om energibruk før og etter energbesparelsestiltak. Deretter gjøres daglige effektmålinger av aktuelle tiltak, tiltak som er besluttet gjennomført i samråd med våre energieksperter. Synergiene mellom Coors eiendoms- og energitjenester gir oss anledning til å gi kundene våre konkurransedyktige besparelsestiltak for miljø, kostnader og energi.

Ta kontakt for å få å vite mer