Property, Indoor, Coor

Eiendomsservice

Vi tilbyr eiendomsservice for optimal drift og høy utnyttelsesgrad i formålstjenlige lokaler.

Denne servicen omfatter tjenester som skal forvalte og utvikle våre kunders eiendommer og lokaler. Coors mål er maksimering av utnyttelse, optimering av driftsnetto og tilpassing av kundens lokaler tilpasset deres behov. Vi har lang erfaring med ulike typer eiendommer.