Coor, Cleaning

Coors renholdskonsept

For å sikre høy kvalitet for alle våre renholdstjenester har vi utviklet vårt eget renholdskonsept-Coor Cleaning Consept.

Coors renholdskonsept kan enkelt tilpasses forholdene hos den enkelte kunde og deres ønsker og behov, samtidig som kvaliteten og effektiviteten ivaretas. I og med at konseptet hele tiden oppdateres, sikres renholdstjenester med høy kvalitetet. 

Coors renholdskonsept hjelper oss med å sikre gjennomgående høy kvalitet.

Espen Bull Killengreen, Leder av Centre of Excellence, Singel Services, Renhold i Coor.

 Vårt renholdskonsept er bygget opp under flere kritiske faktorer som sikrer kvalitetsrenhold. Alle disse faktorene er definert for hver og en kunde og sikrer at vi tilfredsstiller standarden satt i hver enkelt kontrakt.