Renhold

Coor har ressursene og kompetansen som trengs for å planlegge, organisere og utføre alle typer renholdsoppdrag, vi er en av Nordens ledende renholdsleverandører. Vi har kapasitet til å håndtere oppdrag for både store virksomheter og små foretak i offentlig og privat sektor.

Ledende renholdsløsninger

Renholdsmetoder, tekniske hjelpemidler, kjemikalier og materiell utvikles fortløpende, Coor følger med på utviklingen  for våre største tjenestesegmenter. Vi har strukturerte innovasjons- og utviklingsprosesser som vi driver selv eller i samarbeid med ledende tjenestespesialister på markedet. Coor  kjennetegnes av en sterk forbedringskultur, våre medarbeidere oppmuntres til å bidra med nye idèer.

Arbeid med renhold er arbeid med mennesker. Vi setter vår stolthet i å sørge for en arbeidsplass som oppleves som trygg, sikker, og utviklende og med nulltoleranse for diskriminering.

Berit Nerby, Direktør Renhold Singel Services, Coor.

Riktig kvalitet og utførelse

Alle våre renholdsoppdrag er tilpasset spesifikke standarder fastsatt av hver enkelt kunde. Vi har i lang tid utført renhold i samsvar med den nordiske renholdsstandarden NS-INSTA 800. Når vi starter nye oppdrag, rådfører vi oss med kunden om leveranseinnholdet og utarbeider tydelige instrukser basert på metodekort for å sikre at arbeidet utføres nøyaktig og etter instruks. I forbindelse med de fleste oppdragene understøttes renholdsleveransene av et ERP-system.