Administrativ og økonomisk forvaltning Coor

Administrativ og økonomisk forvaltning

Spekteret av tjenester innen administrativ og økonomisk forvaltning omfatter løpende regnskapsadministrasjon, budsjettering, måling og rapportering, skatt, avgifter og rapportering til styrende organer.

Vi administrerer også utleie av lokaler, administrasjon av leieavtaler samt håndtering av kontakt med utleiere og leietakere, herunder rapportering av feil og tilhørende informasjonsarbeid.

Eksempel på tjenester innen økonomisk forvaltning:

  • Leieadministrasjon
  • Fakturahåndtering
  • Budsjettering
  • Bokføring
  • Økonomioppfølging
  • Regnskap
  • Skatter

Eksempel på tjenester innen administrativ forvaltning er:

  • Planlegging og anskaffelser av eiendom
  • Arbeidsplassplanlegging
  • Arbeidsplassutleie