Coor SmartUtilization – workspace management

Kostnaden for kontorlokaler er store og stigende for mange bedrifter, spesielt for lokaler med sentral beliggenhet. Vår erfaring er at disse kostnadene kan minskes med opptil 30%, samtidig som trivselen hos medarbeiderne og produktiviteten øker. Vi har lenge hjulpet våre kunder med å utforme sine lokaler på en måte som passer til deres behov.

Hvordan vet man om blandingen av kontorlokaler, konferanselokaler, stillerom, samtalerom og kreative rom passer bedriften slik den ser ut i dag? Ved hjelp av workspace management og objektive målinger for bruken av ulike arbeidsflater på deres arbeidsplass, kombinert med forståelse for virksomhetens behov gjennom kvalitative dybdeintervjuer får du svaret.

Kort om SmartUtilization

  • Bruken av lokalene måles i sanntid
  • Installasjonen av SmartUtilization er kostnadseffektiv, går raskt og har minimal påvirkning på den daglige driften
  • Informasjonen som samles inn er helt anonym
  • Bruken kan også presenteres visuelt i en kontor-layout via nettet
  • Bruksmålinger kompletteres med dybdeintervjuer med spesialister innen området
  • SmartUtilization fungerer ikke bare som et verktøy for å måle bruk og workspace management – resultatene kan også brukes som fundamentet i et endringsarbeid innen organisasjonen

Workspace management services - mål arbeidsplassen din

Coor SmartUtilization er en del av Coor Smart Solutions og er et system som måler bruken av ulike lokaler i sanntid. Trådløse sensorer reagerer på kroppsvarme i rommet, og sender informasjon som kan presenteres visuelt i tid og rom i et nettbasert program.

I Coors nettbaserte program finnes predefinerte KPI-er og grafer for analyse som gir et objektivt beslutningsgrunnlag for optimal utforming av kontorlokalene. All informasjon som samles inn gjennom Coor SmartUtilization er anonym. Det eneste som kan leses ut av våre målinger er hvor mange personer som befinner seg på en viss lokasjon i en gitt tidsperiode.

Pålitelig og proaktivt beslutningsgrunnlag for bedre arbeidsflyt

Kvantitative målinger i sanntid i kombinasjon med kvalitative dybdeintervjuer gir et komplett og godt underbygget fundament for diskusjon og beslutninger, i tillegg til at resultatene kan fungere som beslutningsgrunnlag for endringer innen organisasjonen.Hos Coor har vi våre egne endringsledere som bruker en veldokumentert og testet arbeidsmetodikk for denne typen intervjuer. Intervjuene som gjøres skjer delvis i grupper og delvis individuelt.

Coor har et bredt tjenestetilbud og smarte kontorløsninger for alle organisasjoner innen både privat og offentlig sektor. Kontakt oss for mer informasjon om våre workspace management services i Norge.

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR