Coor SmartUtilization

Kontorlokalkostnad er en stor og økende kostnad for mange bedrifter, spesielt for de som ønsker å leie kontor i populære forretningsområder og sentrale strøk. Vi har erfaring med at de fleste bedrifter kan kutte disse kostnadene med opptil 30%. Dette kan gjøres ved å optimere bruken av arbeidsområder som samtidig øker jobbtilfredshet og medarbeidernes produktivitet.

Hvordan kan du være sikker på at dine nåværende kontorlokaler, konferanserom, stillerom, møtefasiliteter og kreative områder passer din bedrifts behov? Vi hjelper deg å finne ut av dette ved å gjennomføre en grundig intervjuprosess som ser på objektive utnyttelsestiltak til ulike arbeidsområder, kombinert med forståelse av operasjonelle behov.

Sanntidsmåling

Coor SmartUtilization er et system for å måle utnyttelse av plass i sanntid. Trådløse sensorer på plassen reagerer på kroppsvarme og overfører data som kan presenteres visuelt i tid og rom i et webbasert analyseverktøy. Analyseverktøyet har forhåndsdefinerte KPIer og diagrammer for analyse, og gir objektiv beslutningsstøttende data for å optimalisere arbeidsplassen.

All informasjon i Coor SmartUtilization er anonym. Systemet registrerer hvor mange mennesker som okkuperte plassen løpet av en bestemt tidsperiode.

Coor SmartUtilization er et system for å måle utnyttelse av plass i sanntid.

Kvalitative intervjuer

For å forstå organisasjonens ulike behov suppleres statistikker med kvalitative dybdeintervjuer utført av erfarne endringsledere. Intervjuene gjennomføres på kollektiv og individuell basis.

Faktabaserte beslutninger og vellykkede endringer

Kombinasjonen av kvantitativ sanntidsdatamåling og kvalitative intervjuer muliggjør velbegrunnede diskusjoner og beslutningsprosesser. Resultatet er mer effektiv bruk av arbeidsplassen, mer tilfredse medarbeidere og økt arbeidsproduktivitet.

Kort om SmartUtilization

  • Arbeidsplassutnyttelsen måles i sanntid
  • Kostnadseffektiv, rask installasjon med minimal påvirkning på daglig virksomhet.
  • Informasjonen er anonym.
  • Utnyttelse kan presenteres visuelt i webbasert layout.
  • Utnyttelsesmålinger suppleres med dybdeintervjuer.
  • Kombinasjonen av kvantitative data og kvalitative intervjuer gir faktabaserte beslutningsprosesser og endringer.