Coor SmartMove

Kontor- og arbeidplassflytteprosjekter er tids- og ressurskrevende. Coor SmartMove er utviklet for å gjøre dette arbeidet smidigere. Med all informasjon samlet på et sted blir flyttingen utført på kortere tid og krever mindre administrasjon.

Flytting skjer oftere nå fordi dagens høye endringstakt gjør at behovet er hyppigere og hyppigere. I forkant av hvert flytteprosjekt kreves det at informasjon om ansatte og lokaler innhentes. Denne oppgaven har tradisjonelt blitt gjort manuelt, dette medfører da at oppgaven tar lang tid og neon ganger unøyaktig, dette skaper unødig irritasjon og frustrasjon.

Flyttesystem som forenkler

Coor SmartMove er et nettbasert system som erstatter tradisjonelle flyttekort (Excel eller Word). Systemet samler all informasjon om ansatte i en database med automatisk oppdatering etter flyttingen er gjennomført. Administrasjonen reduseres betydelig, samtidig som databasen alltid er oppdatert. En annen fordel er at alle aktiviter er sporbare og det er enkelt å ta ut rapporter. 

Slik fungerer det

Ansvarlig bestiller angir direkte i systemet hvem eller hva som skal flyttes og hvor hvem eller hva skal flyttes. Gjennom Coor Smart Move skapes en digital flytteliste som automatisk går til de personer og funksjoner som behøves for å gjennomføre en rask og problemfri flytting. Etter godkjenning iverksetter Coor flyttingen i henhold til ønskermål, og gir tilbakemelding i systemet når flyttingen er gjennomført.

Systemet er skybasert, noe som innebærer at ingen kompliserte installasjoner kreves. Coor Smart Move passer for personalflytting, men kan også benyttes når skrivere, kopimaskiner eller annet utstyr skal flyttes. Systemet kan også håndtere virituelle flyttinger, det vil si administrative endringer når noen bytter enhet eller kostnadssted.

Kort om SmartMove

  • Mindre administrasjon og bedre service for bestillere og ansatte
  • All flytteinformasjon samlet på et sted
  • Flytteordrer sendes direkte til flyttepersonell
  • Full sporbarhet og mulighet for komplett rapportering