Coor SmartID

Bestilling av ID-kort og innebærer vanligvis mye administrasjon og manuell behandling. Coor SmartID gir deg sikrere behandling, mer fleksibilitet og mindre administrasjon.

Coor SmartID kutter ut mellomledd, og gir folk mulighet og fullmakt til å bestille ID-kort selv.

ID-kortbestillinger er basert på informasjon i HR-systemet. Brukere søker om tilgangsnivåer selv gjennom SmartID-webportalen. Ordren henvises til linjeleder eller rett person med fullmakt til å godkjenne det. Hvis systemet ikke allerede har et bilde, kan brukerne gå til selskapets automatiserte fotostasjon eller laste opp et passende bilde.

Bildet og den godkjente ordren blir deretter automatisk sendt til produksjon av ID-kortet. Når ID-kortet er klart får brukeren en e-post og plukker opp kortet på det angitte hentepunktet, eller mottar det via vanlig post.

Større sikkerhet og bedre kvalitet

Coor SmartID kan integreres med kundenes HR-systemer og/eller adgangskontrollsystemer, noe som gir en sikrere behandling. Noe informasjon kan genereres direkte fra HR-systemer, for eksempel automatisk bekreftelse på at en ansatt er autorisert til å holde et ID-kort, samt informasjon om linjeleder. Dette sikrer at ID-kortbestillingen og tilganger kommer til rett person for godkjenning.

Coor SmartID kutter ut mellomledd, og gir folk mulighet og fullmakt til å bestille ID-kort selv.

Fordelene med en integrert prosess

Coor SmartID er et fullt integrert prosess for å verifisere autorisasjon og for bestilling og produksjon av ID-kort. En automatisert prosess muliggjør full sporbarhet fra bestilling til levering. Den kutter manuell behandling og administrasjon, noe som reduserer kostnadene og risikoen for feil. Den fysiske produksjonen av ID-kort kan gjøres internt eller av en ekstern kortprodusent.

Kort om SmartID

  • Bestille ID-kort er enkelt fra en nettportal.
  • Automatisert fotostasjon tar et bilde og knytter det til ID-kortbestillingen.
  • ID-kortet er godkjent elektronisk av en autorisert person eller ledelse.
  • ID-kortet kan produseres internt eller av en ekstern kortprodusent.
  • Den som bestiller ID-kortet mottar en varsling når kortet er klart.
  • ID-kortet blir deretter sendt til den valgte leveringsadressen.
  • Systemet kan integreres med HR og/eller adgangskontrollsystemer.